Magyar Térképbarátok Társulata
(rövid ismertető)

A Társulat tagjait a környező világ két dimenzióban, vagyis a papíron történő ábrázolhatóságának tudományos-művészi rejtélye és szeretete hozza össze havonta egy alkalommal. Egy-egy előadás, mindig térképekkel illusztrálva adja a klubfoglalkozás magját, s ezt követik a baráti eszmecserék, szakemberek hozzászólásai, amelyek nemegyszer forrásértékűek, akár történelmi, akár más szempontból.

A térképek az információk oly mennyiségét hordozzák, hogy azt kiaknázatlanul hagyni vétek. A Társulat tagjai és előadói közt a legváltozatosabb foglalkozásúak fordulnak elő: kartográfus, történész, mérnök, nyelvész, régész, de főként az, aki szereti a térképeket. Habár az idősebbek vannak túlsúlyban, de egyetemi hallgató éppúgy megfordul, mint nyugdíjas. Közel 100 - igen sok nem budapesti - tag van, s egy-egy előadáson 30-40 fő vesz részt.

Sokévi előkészület és próbálkozás után végre 1981 őszén sikerült a TIT Természettudományi Stúdiója keretében létrehozni a Térképbarátok Körét.
Hrenkó Pálnak és Skerletz Ivánnak nem kis munkájába került míg végre szeptemberben szétküldhették a belépésre hívó nyomtatványokat. Ebben olvashattuk:
" A legnagyobb érdeklődés a régi kéziratos vagy rtikaságszámba menő sokszorosított térképek keltik. De egyre nagyobb számban vannak korunk turistatérképeit gyűjtők is.
A baráti kör célja, hogy lehetőséget biztosítson a térképet gyűjtők és használók ismereteinek bővítésére és a térképhasználat minél tökéletesebb elsajátítására. Klubnapjaink keretében szeretnénk megismertetni a magyar térképészet feledésbe merült értékeit, a térképészet kiváló műveit."


Alakult: 1981. szeptember 30.
Bázisszerv: TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSASÁG (TIT).
Elnevezés: TÉRKÉPBARÁTOK KÖRE.
Összejövetelek, előadások;
Helyszín: TIT-Stúdió, Budapest, XI. Bocskai út 37.
Időpont: Általában minden hónap harmadik szerdáján, 17,30 órától.
Július-augusztus hónapban nyári szünet.
A Baráti Kör megalakulásának volt egy előzménye.
1974-ben indult egy próbálkozás. De a Kör 1974. június 7-e és 1975. március 6. közötti „működés” után megszűnt. Részletes tudósítás a Magyar Térképbarátok Társulata kiadásá-ban megjelenő TÉRKÉPVILÁG c. kiadvány 1992/2 számának 15. oldalán kezdődő vissza-emlékező írásban olvasható. A három oldalt kitevő, névaláírásokat is tartalmazó visszaemlékezés írója Hrenkó Pál térképésztiszt.
A Baráti Kör újbóli megalakításának kezdeményezői:
     Skerletz Iván, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség főtitkára.
     Hrenkó Pál térképésztiszt, Honvéd Térképészeti Intézet, a tájékozódási-futó-, és a turistatérképek kiadásának koordinátora.

A Baráti Kör megalakításának kezdeményezési szándékát az alábbiakban (szó szerint) közölt felhívásban tették közzé.

TÉRKÉPBARÁTOK KÖRE

A térképek barátainak ezidáig nem volt megfelelő fóruma, találkozási és véleménycserélési lehetősége. Ezen a helyzeten kíván segíteni a TIT Természettudományi Stúdiója, amikor létre hozza a Térképbarátok körét. A legnagyobb érdeklődést a régi kéziratos, vagy ritkaság-számba menő sokszorosított térképek keltik. De egyre nagyobb számban vannak korunk turista térképeit gyűjtők is. A baráti kör célja, hogy lehetőséget biztositson a térképet gyűjtők és használók ismereteinek bővítésére, és a térképhasználat minél tökéletesebb elsajátítá-sára. Klubnapjaink keretében szeretnénk megismertetni a magyar térképészet feledésbe me-rült értékeit, a térképészet művelőit.
A klubfoglalkozások időpontjai és témái:
szeptember 30 (szerda): TÉRKÉPTÖRTÉNETI KUTATÁSUNK MAI ÁLLÁSA
Előadó: Hrenkó Pál.
október 28 (szerda): TÉRKÉPHELYZETÜNK A NAGYVILÁGBAN
Előadó: Szarvas András.
november 25 (szerda):TALLÓZÁS AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR TÉRKÉPEI
KÖZÖTT
Előadó: Plihál Katalin.
Tagsági díj fél évre 50 Ft.
Jelentkezés a mellékelt belépési nyilatkozat eljuttatásával a TIT Természettudományi Stúdió címére: 1113 Budapest XI. Bocskai út 37.


Az 1981. szeptember 30-án megalakult Baráti kör első vezetősége:
Skerletz Iván vezető.
Szádeczky-Kardoss Tamás titkár.
Cserháti János gazdasági vezető.
Hrenkó Pál vezetőségi tag.
Szarvas András vezetőségi tag.

A Baráti-kör alapító tagjai az 1981. október 19-i adat szerint:
Dr. Balázs László, Budapest, térképész
Dr. Balla György, Budapest, térképész, földrajztanár
Czinkóczi Péter, Budapest
Domján Tibor, Alsóörs
Id. Görgényi András, Budapest
Hegedűs Ábel, Budapest, térképész.
Holluby Andor, Budapest
Hrenkó Pál, Budapest, térképésztiszt.
Jánosi Zoltán, Budapest
Jobbágy János, Budapest
Józsa Sándor, Budapest
Dr. Kiss Lajos, Budapest, a nyelvtudományok doktora
Mohr Miklós, Budapest
Monspart Sarolta, Budapest, tájékozódási futó
Dr. Nováki Gyula, Budapest, földvárak kutatója
Papp Imre, Tiszaföldvár, erdész
Skerletz Iván, Budapest, aMagyar Tájékozódási Futó Szövetség főtitkára.
Szádeczky-Kardoss Tamás, Budapest, villamosmérnök. tájékozódási futó
Szemenyei Pál, Budapest, géptervező mérnök, gyalogos természetjáró, túravezető
Dr. Tóth József, Budapest
Tóth Gy. István, Budapest


A baráti kör elnevezései:
1981-1985: TIT Természettudományi Stúdió TÉRKÉPBARÁTOK KÖRE.
1985-1991: MAGYAR TÉRKÉPBARÁTOK KÖRE.
1991-től:     MAGYAR TÉRKÉPBARÁTOK TÁRSULATA.

Az összejövetelek helyszínei:
1981.szeptember 30-tól, 1986. június 11-ig: TIT-Studió. Budapest, XI. Bocskai út 37.
1986.szeptember 24-től, 1987. május 20-ig: MÉM-Erdőrendezési Szolgálat. Budapest, V. Széchenyi utca 14.
1987. szeptember 16-tól, 1991. április 11-ig: TIT-Studió Budapest, XI. Bocskai út 37.
1991. október 24-től, 1992. május 13-ig: Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat. (FŐMTERV) Budapest, I. Úri utca 64-66.
1992. október 21-től, 1998. június 17-ig: FŐMTERV. Budapest, I. Bem rakpart 28.
1998. október 28-tól: FŐMTERV. Budapest, II. Lövőház utca 37.

Esetenként a fentiektől eltérő helyszínek (kiállítások-, nyomdák-, térképboltok meglátogatása, ünnepségeken részvétel) is előfordultak. A helyszínek az egyes előadásoknél fel vannak tüntetve.