Magyar Térképbarátok Társulata
Kiadványismertető előadások

Az elmúlt harminc év alatt elhangzott előadásokból  igyekeztem  kigyűjteni azokat az előadásokat, amelyek valamilyen kiadványt ismertettek.
Ha netán valamit kihagytam, azért elnézést kérek. Kiegészítést köszönettel elfogadok.
A kiadványokat az ismertetés alkalmával, többnyire kedvezményes áron, meg lehetett vásárolni, vagy elő lehetett jegyeztetni.

Rövidítések:
ELTE      Eötvös Loránd Tudományegyetem.
MTA        Magyar Tudományos Akadémia.
OSZK      Országos Széchényi Könyvtár.


1982. február 17. Balla Sándor térképész: „Magyarország térképe az űrből c. térkép albumot ismerteti, és dedikálja.
1982. március 17. Kiss Lajos nyelvész: „Földrajzi nevek etimológiai szótára” (első kiadás) című könyvét ismerteti és dedikálja.
1984. március 14. Csáti Ernő: Egy elfelejtett 150-éves Budapest térkép. (Vörös László-féle „Keletelt” térkép.)
1990. január 17. Papp-Váry Árpád, Kartográfiai Vállalat: Magyarország régi térképeken c. könyvet dedikálja.
1991. április 11. Gróf László (Anglia.) térképgyűjtő: Carta Hungarica térképgyűjtemény (1540 – 1841) című könyvét ismerteti és dedikálja.
1992. január 22. Kováts Zsolt helységnévtár szerkesztő és kiadó: Erdély és a Részek „Lipszky-féle” térképe és helységnévtára c. album ismertetése.
1992. február 19. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe. 1896. (Reprint kiadás.)
1992. május 13. Dr. Glatz Ferenc történész. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatója. Bemutatja Magyarország történelmi atlaszát.
1992. október 21. Lelkes György helységnévtár szerkesztő: Magyar helységnév azonosító szótár.
1992. december 9. Dr. Török Zsolt: Egy Amerika térkép újjászületése. Az 1540-ben Basel-ben kiadott térképnek a valósághű hasonmás kiadása.
1993. december 15. Dr. Zentai László adjunktus. ELTE Térképtudományi Tanszék: Az 1945-ben elkészült Közép-Európa Atlasz digitális fakszimile kiadása.
1994. június 22. Térképbemutató: A Szlovák Katonai Térképészeti Intézet (Hermanec) által készített Szlovákiai hegységek turistatérképei. Kedvezményes vásárlási lehetőség.
1994. november 9. Dr. Kozma Endre vezérkari tiszt: Katonaföldrajzi kézikönyv.
1994. november 30. Hőnyi Ede kiadvány főszerkesztő: A Cartographia Kft. Történelmi-, és Földrajzi atlasza.
1995. február 1. ELTE Térképtudományi Tanszék. Dr. Zentai László adjunktus: Az első magyarnyelvű digitális atlasz.
1995. november 15. Dr. Kisari Balla György térképész: Kogutovicz Manó élete, és térképeinek katalógusa.
1995. december 13. Dr. Klinghammer István tanszékvezető. Eötvös Loránt Tudományegyetem, Térképtudományi Tanszék: Bemutatja a Kartográfiatörténet c. könyvet, melynek egyik szerzője.
1996. június 12. Hegedüs Ábel térképész: Az AGÁT TOP-O-GRÁF Kft. által készített Kolozsvár térkép bemutatása.
1996. október 30. Tóth Tamás. ELTE Térképtudományi Tanszék: A Cartographia Kft. új Budapest CD-atlasza.
1997. május 21. Faragó Imre és Hegedüs Ábel térképészek: Bemutatják a Székelyföld új térképét.
1997. november 19. Bassa Gizella térképkiadó: Bemutatja a Gizi-Map új Kaukázus térképét.
1997. december 17. Hőnyi Ede. Kartográfiai Vállalat: A földrajzi nevek új helyesírása.
1998. május 27. Kocsis Károly tudományos kutató, MTA: Erdély etnikai térképe.
1998. november 19. és december 10. Térképbaráti-kör tagok számára: A használatból kivont (zúzdába kerülő) katonai térképek kedvezményes áron való (112 Ft/szelvény) vásárlási lehetősége.
1999. október 27. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: A Magyarországi erdőfelmérések története c. könyv bemutatása.
1999. november 17. Hidas Gábor: Magyarország atlasza bemutása.
2000. március 28. ELTE Térképtudományi Tanszék: A Cartographia Kft. új CD Világatlasza. Bevezetőt mond: Dr. Klinghammer István tanszékvezető.
2000. április 19. ELTE Térképtudományi Tanszék. Zentai László docens, tudományos szerkesztő: Magyarország közigazgatási atlasza 1914.
2001. január 24. Faragó Imre és Hegedüs Ábel térképészek: Új történelmi térképek: A Trianoni béke. Magyarország 1918-1922. Székelyföld történelmi térképe.
2001. május 16. Papp-Váry Árpád Társulatunk elnöke: A Cartographia Kft. Irodalomtörténeti Atlasza.
2002. február 20. OSzK Térképtára. Plihál Katalin a térképtár vezetője: Lipszky János és Mikoviny Sámuel munkássága c. könyv bemutatása.
2002. március 20. Kisari Balla György térképész: Karlsruhei térképek a török háborúk korából.
2002. november 27. Térképvilág Kft. Navigátor térképbolt: Térképes klubdélután és kedvezményes térképvásárlási lehetőség.
2003. január 22. Dr. Plihál Katalin és Reisz T. Csaba: A 2002-ben alapított Kartofil Kiadó-, és kiadványainak ismertetése. Plihál Katalin: Térképkülönlegességek c. könyvét dedikálja.
2003. április 16. Dr. Papp-Váry Árpád tiszteletbeli elnökünk két könyvet mutat be: Landerer, Ferdinand: Alapos útmutatás topográfiai térképek rajzolásához. Bécs 1783.
Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken. Budapest 2002.
2003. szeptember 24. Sasi Attila térképész bemutatja Csángóföld térképét.
2005. október 26. Sasi Attila térképész: A Topográf Kft. Délvidék térképét mutatja be.
2005. november 23. Közgyűlés: Dr. Klinghammer István tanszékvezető. ELTE Térképtudományi Tanszék: Bemutatja: Budai Ézsaiás két kis Atlaszának faximile kiadását.
2005. december 9. Károly Gáspár Ref. Egyetem Bölcsészettudományi Kara: „Győr vármegye települései a XVIII-XIX századi kéziratos térképeken.
A kötetet bemutatja: Dr. Papp-Váry Árpád tiszteletbeli elnökünk.
2007. november 28. Papp-Váry Árpád tiszteletbeli elnökünk: Térképtudomány című könyvét ismerteti.
2008. április 16. Megismételt Közgyűlés. Dr. Jankó Annamária igazgató. Hadtörténeti Intézet Térképtára. Magyarország katonai felmérései 1763 – 1950 c. könyvét ismerteti.
2008. május 14. ELTE Térképtudományi Tanszék: Rohonczi Anita, Cartographia Tankönyvkiadó: Térkép vakoknak és gyengénlátóknak.
2009. május 20. Sasi Attila: Új idegennyelvű, vagy többnyelvű térképek Magyarországról és Romániáról.
2009. október 28. Gyalog László tudományos főmunkatárs (MÁFI): Magyarország földtani atlasza országjáróknak.
2009. november 11. Dr. Plihál Katalin térképtár vezető, OSZK: Bemutatja; Magyarország legszebb térképei c könyvét.
2010. március 24. Dr. Jankó Annamária igazgató. Hadtörténeti Intézet Térképtára. DVD-kiadványok a Hadtörténeti Intézet Térképtárából.

Összeállította: 2011. február hóban Szemenyei Pál.