Magyar Térképbarátok Társulata
Térképvilág 2006

A Magyar Térképbarátok Társulata első negyedszázada (1981-2006)
Skerletz Iván (1939-1996) a Magyar Térképbarátok Társulata alapító főtitkára emlékének ajánlva.
TÉRKÉPVILÁG 2006. (Könyv alakú kiadvány.)
Kiadó: Magyar Térképbarátok Társulata.

Előszó: Szabó Gyula elnök, Hegedüs Ábel szerkesztő.

A könyvben megjelent írások:
Győrffy György: Győrffy István és Győrffy György térképészeti munkássága
Horváth Gergely: Kína térképészete
Matits Ferenc: A statisztika és a térkép
Németh Ferenc: Magyarország erdőterületeinek változása 1100 év alatt
Suba János: Csehszlovák elképzelések Szlovákia déli határáról
Balázs László: Megemlékezés ifj. Bartók Béláról
Hrenkó Pál: Beszélgetés idős térképészekkel
Hrenkó Pál: Irodalom és térképészek
Hrenkó Pál két érdekes előadásra emlékezik:
Bene András: Térképészet a II. világháború alatt
Rónai András: Teleki Pál és tudományszervező tevékenysége
Kisari Balla György: A Kogutowiczok nyomában Ausztráliában
Dr. Papp-Váry Árpád: A Szlovák Katonai Térképészeti Intézet
Németh Ferenc: Hat év a Honvéd Térképészeti Intézetben (1950. október 2 – 1956. november 17.)

A kiadványt a Térképbaráti-kör tagjai díjtalanul megkapták.

Összeállította: 2011. február hóban Szemenyei Pál.