Magyar Térképbarátok Társulata
A nyomtatásban megjelent előadások listája

Az elmúlt harminc év alatt elhangzott előadásokból kigyűjtöttem azokat az előadásokat, amelyeknek anyaga nyomtatásban is megjelent. A következő összesítés ezeket tartalmazza.
Az összesítés a gyűjteményemben levő nyomtatott anyagok alapján készült. Ha netán hiányos, kiegészítést köszönettel elfogadok.
Tartalmazza az összeállítás a kiadványok adatait is, így visszakereshetők.
A felsorolás sorrendisége az elhangzott előadások sorrendjét követi.
A kiadványokat a Baráti-kör tagjai díjtalanul megkapták.

Rövidítések:
ELTE     Eötvös Loránd Tudományegyetem               
MTA      Magyar Tudományos Akadémia.                     
Klny.      Különlenyomat
évk.      évkönyv
mell.     melléklet

1981. október 28. Szarvas András térképész: Térképhelyzetünk a nagyvilágban.
Térképvilág 1984. Különlenyomat a „Szélrózsa 1984” évkönyvéből.

1981. november 25. Plihál Katalin térképtáros. Orsz. Széchényi Könyvtár.: Tallózás az Országos Széchényi Könyvtár térképei között.
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évkönyvéből.

1982. január 20. Dr. Strenk Tamás nyugalmazott térképésztiszt:: Térképek bélyegen.
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évk.-éből.

1982. március 17. Kiss Lajos nyelvész: Régi nevek – régi térképek.
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évk.-éből.

1982. április 21. Dr. Balázs László térképész: Nagyméretarányú térképek.
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évk.-éből

1982. június 16. Hrenkó Pál térképésztiszt: A Dunakanyar térképeinek 100 éve.
TÉRKÉPVILÁG 1993/1.

1982. szeptember 22. Hrenkó Pál – Skerletz Iván: A tájékozódási futó sport térképei.
TÉRKÉPVILÁG 1993/1. Beszámoló.

1982. október 13. Bogdán István: Vízjelek – földmértékek. (Papirológia, Metrológia.)
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évk.-éből

1983. március 16. Szádeczky-Kardoss Gyula geofizikus: A csillagtérképekről.
Térképvilág 1984. Klny. a „Szélrózsa 1984” évk.-éből.

1984. október 10. ifj. Bartók Béla vasútmérnök: Változó határaink és a térkép.
Térképvilág 1986. „Szélrózsa 1986” évkönyv melléklete.

1985. április 17. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Hány földrajzi név használatos a magyar nyelvben?
Térképvilág 1986. „Szélrózsa 1986” évkönyv melléklete.

1985. május 8. Virágh Dénes térképész: Történelmi térképek, térképi illusztrációk.
Térképvilág 1989. február. Kézirat, belső használatra.

1987. január 28. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Egy XIX. századi magyar térképszerkesztő, aki ismerte az érvényesülés titkát is. (Aszalay József)
Térképvilág 1987. „Szélrózsa 1988” évkönyv melléklete.

1987. február 11. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: A Lázár-térkép szerkezete.
Bede István: Lázár, a deák, és térképe.
Térképvilág 1988. május. „Szélrózsa 1989” évkönyv melléklete.

1987. április 15. Dr. Vagács András térképész: Térképészeti emlékek az 1940-es évekből.
Térképvilág 1988. május. „Szélrózsa 1989” évkönyv melléklete.

1987. október 24. Vagács Géza térképész: Portolántérképek:
Térképvilág 1988. október. „Szélrózsa1989” évkönyv melléklete.

1987. december 16. Virágh Dénes térképész: A régészet térképei.
Térképvilág 1988. október. „Szélrózsa 1989” évkönyv melléklete.

1988. február 17. ifj. Bartók Béla vasútmérnök: A zene és a térkép.
Térképvilág 1988. október. „Szélrózsa 1989” évkönyv melléklete.

1988. március 16. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Kárpátalja az utolsó száznyolcvan év térképészetében.
Térképvilág 1988. „Szélrózsa 1989” évkönyv melléklete.

1988. október 19. Matis Ferenc: A statisztika és a térkép.
TÉRKÉPVILÁG 2006.

1988. december 14. Molnár Sándor térképész: Titokvédelem a térképészetben.
Kiadó nélkül.

1989. január 18. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Egy magyar tiszt által a Don mellől hazamentett vezérkari térképek.
Térképvilág 1989. május. Kézirat, belső használatra.

1989. február 15. Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula geofizikus: Határkövek, árvíztáblák, magassági jelek, háromszögelési pontok.
Térképvilág 1989. május. Kézirat, belső használatra.

1989. május 17. ifj. Bartók Béla vasútmérnök: Bartók Béla gyüjtőútjainak térképei.
TÉRKÉPVILÁG 1992/1.

1990. március 21. Dr. Kiss Lajos nyelvész: A térképek megbízhatósága.
TÉRKÉPVILÁG 1993/1.

1990. szeptember 19. Suba János a Hadtörténeti Intézet Térképtárának munkatársa: Csehszlovák elképzelések Szlovákia déli határáról.
TÉRKÉPVILÁG 2006.

1990. november 21. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: Régi térképek szerkezete.
TÉRKÉPVILÁG 1993/1.

1990. december 12. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Nagy László honvéd ezredes Hévíz fürdőtérképe (1925) ss a magyar fürdőtérképek fejlődése.
TÉRKÉPVILÁG 1992/ 1.

1992. március 18. Sasi Attila térképész: Magyarország nemzetiségi helynevei térképeken. A kiadvány a Budai-hegység német helyneveit tartalmazza.
TÉRKÉPVILÁG 1993/2.

1993. november 17. Dr. Bacsa Imre: Magyarország legnagyobb földreformja.
TÉRKÉPVILÁG 1993/2.

1996. május 15. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: A Magyarországi erdőterületek változása 1100 év alatt.
TÉRKÉPVILÁG 2006.

1996. november 20. Kisari Balla György térképész, földrajztanár: A Kogutoviczok nyomában Ausztráliában.
TÉRKÉPVILÁG 2006.

1998. január 28. Dr. Kiss Lajos nyelvész: Magyar írók a térképekről (tallózás).
Könyv alakban kiadta a Magyar Térképbarátok Társulata.

2001. december 12. Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt: Hat év a Honvéd Térképészeti Intézetben. (1952. okt. 2 – 1956. nov. 10.)
TÉRKÉPVILÁG 2006.


Kiadók:
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség.
„Szélrózsa” évkönyvek.
Térképvilág 1989 februári és májusi számai.
Magyar Térképbarátok Társulata:
TÉRKÉPVILÁG 1992-, 1993-, és 2006-ban kiadott számai.

A Térképbaráti-kör előadásaihoz kapcsolható különlenyomatok:
(Kiadó megjelölése nélkül.)
Hrenkó Pál térképésztiszt: Mikoviny Sámuel és Epistolája.
Kiss Lajos nyelvész doktori értekezés tézisei: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban.
Németh Ferenc erdőmérnök, térképésztiszt visszaemlékezése:
Fodor Ferenc: A magyar térképírás c. könyvének megjelenése.
Schulek János hídépítő mérnök: Részletek Schulek Frigyes 1895-ben írt önéletrajzából. (Összeállította a dédunoka 1992-ben).

                                                Összeállította: 2011. január hóban Szemenyei Pál.