Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1999. október 14-16.
Térképekkel a környezetért.
Előadások és kiállítás.
az ELTE Térképtudományi Tanszékén

Környezetünk eleinte papírra, majd digitális adathordozókra leképező térképekre azóta van szükség, amióta az emberiség igényli a világ térvonatkozású modellezését. Térképekre a jövőben is szükség lesz, ám előállításuk, megjelenésük folyamatosan változik. Ennek az átalakulási folyamatnak jelentős lökést adott az utóbbi néhány évtizedben az informatikai technológia rohamos fejlődése, amely döntő változást idézett elő az adathordozók, feldolgozási technika, adatkarbantartás és sokszorosítás terén. A számítástechnikai eszközöknek köszönhetően jelentősen rövidült az egyes munkafolyamatokra fordítandó idő, s a korábbi analóg technológiát számítógép előtti, digitális módszerek váltották fel. Ezzel egy időben teljesen kicserélődött a feldolgozást támogató eszközpark. A térképkészítés látszólagos egyszerűsödése azonban egyáltalán nem csökkenti a szakemberek szerepét, csupán a végrehajtás egyes lépcsői során jelentkező feladatok változtak meg, amelyeknek egyik fontos jellemzője az adatbázisra épülés. Pontos és ugyanakkor esztétikus, a minőségi követelményeknek maximálisan eleget tevő térképeket ugyanolyan kihívás előállítani napjainkban is, mint az előző évszakok során.
Az első térképek a földrajzi környezet analóg leképezésére szorítkoztak. A környezet több szempont szerinti, részletesebb megismerését szolgáló tudományok, köztük a földtan, talajtan, geográfia, statisztika, meteorológia stb. megjelenésével a múlt században megkezdődött a tematikus térképek térhódítása. Az utóbbi évtizedekben a multidiszciplináris alapokon nyugvó környezetvédelmi problémákat és megoldásukat segítő térképek nemcsak újabb tematikával bővítették a kört, hanem elindították a több alaptematikából táplálkozó, levezetett térképek térhódítását. Ezeknek hatékony előállítása csak az új, digitális technológia megjelenésével és felhasználásával lehetséges.
A magyar államalapítás millenniumi évfordulója, a közelgő ezredforduló, az Eötvös Loránd Tudományegyetem új épületének felavatása és a Magyar Állami Földtani Intézet 10 éves hagyományra visszatekintő Térinformatika a környezetért konferenciái olyan események, melyekről a szakmának méltóképp kell megemlékezni. A Szervező Bizottság ezért kíván

kiállítást szervezni az eddig megtett útról, eredményekről és a legmodernebb technikákról

Vissza az előadásokhoz