Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1998. május 27-én (szerdán) 17.30-kor
Kocsis Károly
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet munkatársa
Erdély etnikai térképe
című előadását hallhatják.

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetének kiadásában megjelent kétoldalas, színes térkép az etnikai térszerkezet fél évezredes változását és jelen állapotát mutatja be a mai Erdély területén színes kör-, sávdiagramok, fő- és melléktérképek, grafikonok, táblázatok, illetve egy magyar és angol nyelvű tanulmány segítségével. A 82 x 119 cm-es térkép címoldala népességarányos, színes kördiagramokkal tárja elénk elsősorban Erdély 5314 településének etnikai arculatát az 1992-es román népszámlálás adatai alapján. Eme főtérképet szemléletes, színes sávdiagramok keretezik, amelyek bemutatják, hogyan változott Erdély 13 legnagyobb városának etnikai összetétele 1880 és 1995 között. A térkép hátoldalán három fekete-fehér térkép (1495-, 1910- és 1992-re vonatkozó), két grafikon és táblázat – a kétnyelvű szöveges magyarázó segítségével – szinte filmszerűen pergeti le a szemlélődő előtt Erdély fél évezrednyi etnikai történetét és annak térbeli sajátosságait. A főtérkép rendkívüli részletessége, a melléktérképek közül pedig az – a jórészt a magyar, román, német történészek kutatási mozaikjaiból összeállított – 1495-ös etnikai térkép tekinthető nemzetközileg is egyedülállónak. A térkép szerzője előadásában bemutatja alkotását, a készítés műhelytitkait.


Vissza az előadásokhoz