Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1997. január 22-én (szerdán) 17.30-kor
Dr. Balázs László
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény időszerűsége
című előadását hallhatjuk.

1997. március 1-én lép hatályba a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény. 125 évvel ezelőtt, 1872-ben volt kísérlet földmérési törvény készítésére, a tervezetet a parlament jóváhagyta, de a királyi jóváhagyás elmaradt, mert a változások átvezetésének szabályozását nem tartalmazta. Azóta földmérési törvény nem készült, a tevékenységet az 1969-ben kiadott kormányrendelet szabályozza.
A törvény időszerűségét az adja, hogy megváltoztak a gazdasági, politikai, szakmai körülmények. A földmérés és térképészet állami monopóliuma megszűnt, kialakultak a vállalkozások, megalakult a mérnöki kamara. Megváltozott a munkák finanszírozási rendszere, átalakulnak a szakfelügyelet feltételei, a polgári és katonai térképészet együttes szabályozást kap, megváltozott a topográfiai felmérések rendje, a földmérés és az ingatlan-nyilvántartás közös számítógépes kezelésbe került.
Ezért sok esetben a régi szabályozások helyére új rendelkezések kerülnek. A törvény végrehajtására az FM és a HM öt végrehajtási rendeletet ad ki.


Vissza az előadásokhoz