Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1996. április 17-én (szerdán), 17.30 órakor
Dr. Karsay Ferenc
tagtársunk
Szellemi örökségünk és hagyatékunk a geodéziai és kartográfiai bibliográfia lapjain
című előadását hallhatjuk.

Elődeink, a magyar geodéták és kartografusok írásaikkal, leírásaikkal, térképeikkel nagyon értékes szellemi örökséget hagytak ránk. Mi magunk is számos művet, leírást, visszaemlékezést, térképet hoztunk létre. Mindezeket cím szerint gyűjti, feltárja, rendszerezi és közreadja a "Magyar Geodéziai és Kartográfiai Irodalom" című bibliográfia, amelynek eddig három kötete jelent meg nyomtatásban, egy további házi sokszorosításban és most készül az ötödik kötet. A szerzők között neves szakembereket találunk, az első két kötet szerkesztője dr. Bendefy László volt, az utóbbi háromé dr. Karsay Ferenc ny. szakági főmérnök, az ELTE Térképtudományi Tanszékének megbízott előadója. Ő ismerteti és mutatja be ezt a nagyszabású munkát, amely eddig mintegy 35000 publikációt tartalmaz. Beszámol e munka céljáról, szerkesztési elveiről, felhasználási területeiről, statisztikájáról, jelentőségéről, kiadási terveiről. Számít a Társaság érdeklődő tagjainak véleményére a szerkesztést illetően és szíves közreműködésére a gyűjtésben.


Vissza az előadásokhoz