Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1992. november 18-án (szerdán) 17.30 órakor
FŐMTERV Székház, I. emeleti tanácsterem
(Budapest, I. Bem rakpart 28.)

SCHULEK JÁNOS

Schulek Frigyes térképei és utazásainak rajza
a dédunoka bemutatásával


Schulek Frigyesnek a rajz volt látásának módja, a rajz volt naplója, a rajz volt a fényképezőgépe, rajzban írt és rajzban gondolkodott. Mint hányatott sorsú, világot járó és látó diák és építész beutazta Európa sok országát és közben rajzban jegyzetelt. 1872-től a Műemlékek Országos Bizottságának címzetes építésze. E feladatában alkalma volt behatóan foglalkozni romladozó templomokkal, omladozó várakkal és sok értékes műemlékkel. Ezeknek tüzetes felsorolása is beható kutatást igényelne, de talán elég a felsorolni: deákmonostori, csütörtökhelyi, lébényi, jáki, zsámbéki és számos Vas és Zala megyei román kori templom, a budavári un. Mátyás templom, kisszebeni, szepesolaszi, szepesszombati, felkai, lőcsei, keszthelyi, kassai és pozsonyi dóm, pozsonyi ferencesek tornya gótikus stílusban. A várak közül megemlítendő az árvai, körmöcbányai, selmecbányai, visegrádi, vajdahunyadi, valamint a lőcsei városháza.


Vissza az előadásokhoz