Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

1992. április 8-án (szerdán) 17.30 órakor
FÖMTERV
(Budapest, I. Úri u. 64-66. tanácsterem)

DR. KISS LAJOS

Cuius regio, eius nomen?
(Akié a föld, azé a név?)
című előadása

A nemzetek és népek közötti súrlódásmentes érintkezés szempontjából bizonyára az volna kívánatos, ha minden földrajzi objektumot egyetlen név jelölne. Az élet azonban nem hagyja megvalósulni az efféle jámbor óhajt. A földrajzi nevek világát inkább a kaleidoszkópszerű változatosság, sokféleség jellemzi, különösen a soknemzetiségű vidékeken. Századunkban pedig az ad hoc territorializmus mintha a földrajzi nevek használatának hatósági szabályozásában ütné fel a fejét. Bizonyos nyelvtörvények, egyéb rendelkezések arra engednek következtetni, hogy néhol érvényesíteni tudják a
cuius regio, eius nomen türelmetlenségől árulkodó elvét.

Bartók Béla, a MTT tiszteletbeli tagja dedikálja a Püski Kiadó gondozásában megjelent könyvét Az öt földrész (Ahogy én láttam a 186 utazásomat) címűt.


Vissza az előadásokhoz