Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk márciusi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a IV. emeleti tanácsteremben

2017. március 22-én (szerdán) 17.30-kor

Tálos Géza tagtársunk,

Avar korra utaló helynevek a térképeken című előadását hallhatjuk.

Felismerhető a térképeken egy névgyűrű: helynevek összessége, melyek részben helyzetük, részben jelentésük miatt katonai védővonalnak tűnnek, (amit az előadó az avar korhoz is kötne). Ez kb. 40 névtípus, kb. 800 előfordulással (bár a számok még nőhetnek!). Az előadás másik témája már ennek továbbfejlesztése, amikor az előadó 2 (+1) nevet értelmezni igyekszik, szintén a térképek segítségével. Ezek egy érdekes régi technikai kérdésre is rávilágítanak, ami eddig elkerülte a történészek figyelmét; és végül további tanulságok is levonhatók belőle. A végső tanulság pedig az volna, hogy mégiscsak van némi kapcsolat a néhai avar és a korai magyar államalapítás között, éspedig ez nyelvi jellegű, tehát a (finnugor jellegű) magyar nyelv avar kori jelenlétét sugallják.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.