Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk októberi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2015. október 28-án (szerdán) 17.30-kor

Gulyás Zoltán térképész doktorandusz, ELTE
Reguly Antal, az uráli vidékek térképezője

címmel előadást tart.

Társulatunk októberi összejövetelén, a IV. emeleti tanácsteremben címmel előadást tart. Reguly Antal (1819–1858) utazó, nyelvész, etnográfus legfőképpen az oroszországi finnugor népek körében végzett hatalmas gyűjtőmunkájáról vált híressé. Kevéssé közismert a térképező tevékenysége: a terepen összeállított vázlataira támaszkodva elsőként készítette el az Urál hegység északi vidékeinek részletes térképét, amely több szempontból is egyedülálló alkotás. Reguly térképe és terepi vázlatai még napjainkban is értékes forrásul szolgálnak az uráli területek megismerését célzó nyelvészeti, néprajzi és történeti-földrajzi kutatások számára. Az előadó nem csupán Reguly uráli térképezését kívánja bemutatni, hanem – a térkép és a vázlatok feldolgozásának példáján keresztül – arra is igyekszik rávilágítani, hogy a modern kartográfia és sajátos szemlélete miként járulhat hozzá a nem rokon tudományterületeken folytatott kutatások eredményességéhez, adataik pontosításához.