Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk szeptemberi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2015. szeptember 23-án (szerdán) 17.30-kor

Rédl Gábor tagtársunk
Kozma László: Emlékezni csak pontosan…
Az antwerpeni Bell Labortól a gunskircheni lágerig
(A szerző feljegyzései életéről 1921-1945 között, benne deportálási naplója
1944-1945-ből, a napló alapján szerkesztett térképekkel.)
címmel előadást tart.

Kozma László villamosmérnök, műegyetemi tanár élete, főként rajta kívülálló okok következtében, bővelkedett kalandos fordulatokban. 1921-ben a numerus clausus miatt a Budapesti József Nádor Műegyetemre nem vették fel, a brünni (Brno) német egyetemen szerzett diplomát. 1930-tól az antwerpeni Bell laborban dolgozott fejlesztő mérnökként, majd Belgium német megszállása (1942) után családjával hazamenekült Magyarországra. Ide éppen idejében érkezett, hogy kivegye részét a munkaszolgálatból, Budapesten, majd a Nyugat-magyarországi erődítményeken. Innen a Vörös Hadsereg közeledtére a munkaszolgálatosokat Mauthausenbe, majd Gunskirchenbe deportálták, a tábort az amerikai hadsereg szabadította fel. Ezután kalandos úton tért vissza hazájába, ahol a Standard gyár (később Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) főmérnökeként vezette a budapesti telefonhálózat újjáépítését. Ezt a munkáját 1948-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Ez se menthette meg attól, hogy a Standard államosítását célzó konstruált kémper egyik vádlottjaként 1949 és 1954 között Rákosi börtönének foglya legyen. Szabadulása után lett a BME Villamosmérnöki Kara Híradástechnikai tanszékének oktatója, tanszékvezetője, majd 1960-1964 között a kar dékánja. 1957-ben oktatási célra jelfogókból programozható számítógépet épített. Az MTA tagjaként, valamint számos tudományos kitüntetés birtokosaként 1983-ban hunyt el.
Életének eseményeiről rendszeresen naplót vezetett. Pályakezdő éveivel és a deportálással foglalkozó naplórészt leánya, Kozma Vera és Rédl Gábor közösen rendezték sajtó alá, amely idén tavasszal „Emlékezni csak pontosan…” címmel az Argumentum kiadó gondozásában jelent meg.
A könyvről és a napló alapján készített térkép-mellékletekről szól Rédl Gábor tagtársunk előadása. Az előadást követően a kiadó jóvoltából lehetőség nyílik a könyv kedvezményes megvásárlására is.