Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk márciusi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2015. március 25-én (szerdán) 17.30-kor

Dr. Papp-Váry Árpád tiszteletbeli elnökünk,
A térképészek ismerték fel elsőként az új kontinenst, Amerikát
 címmel előadást tart.

Az amerikai, de a magyar értelmező szótár szerint is a felfedezés valami addig nem ismert dolog ismertté válását jelenti. Ebben az értelemben ki tette ismertté Amerikát? A partjait elérő első utazók nem lehettek, mert ők azt hitték Ázsiába értek. Az adatok egy évszázadon át gyűltek ezekről a területekről. A növekvő számú és egyre pontosabb információk egy évszázad után tették lehetővé, hogy kirajzolódjon a térképen az új kontinens. Más szavakkal, az a felismerés, hogy a megismert területek egy új földrész részei, vagyis amikor a korábban nem ismert dolog ismertté vált, csak egy évszázaddal később következett be. „Ki ismerte ezt fel, ki volt az igazi felfedező” ̶ teszi fel a kérdést Arthur H. Robinson. Válasza, a térképészek, akik a hazatérő hajósoktól nyert információ-morzsákat próbálták beilleszteni a világtérképbe. Hosszú idő után ismerték ők is csak fel, hogy egy új kontinensről van szó, amelynek a nevét is a térképészek adták. Ezért állíthatjuk azt, véli Robinson, „valójában a térképészek fedezték fel Amerikát.”

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.


 

2015. március 27-én 15.00 órakor kezdődik az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermében a Szép Magyar Térkép 2014 pályázatra beküldött kartográfiai művekből rendezett kiállítás megnyitó ünnepsége és eredményhirdetése, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.