Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk februári összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2014. február 5-én (szerdán) 17.30-kor

Dr. Várnai Judit nyelvész, a Terra Ignis Kft. ügyvezetője
A fehér barátok földjén – helynevek, térképek és egy középkori túra Diósgyőrből
 című előadását hallhatjuk

Az előadás során Várnai Judit A fehér barátok földjén. Diósgyőr és környéke története, mondái és helynevei című, most megjelent könyvét ismerteti. Diósgyőr, amely ma Miskolc egyik városrésze, és mely egykor önálló falu, illetve gyümölcstermesztéséről ismert mezőváros volt, a középkorban a magyar királyi udvar gyakori itt tartózkodásának volt színhelye, a 19. század pedig az iparosodással kapcsolatban hozott számára ismertséget. A könyv címében szereplő fehér barátok a pálosok, akiknek a területen két kolostora és számos birtoka volt. A könyv áttekinti Diósgyőr és bükki környéke történetét, helyi mondáit és hagyományait, illetve az ide kapcsolódó szépirodalmi alkotásokat és kortárs leírásokat, több mint száz oldalon pedig a terület helyneveit ismerteti, pontos adatolással a középkortól napjainkig, illetve egyéb háttér-információkkal. A könyv végén 15 színes térképmelléklet található, melyek a környék középkori (a szerző térképvázlata), 18. századi (hatalmas méretű Kneidinger-féle kéziratos erdőtérkép a MNL-ból), 19. századi (kéziratos belterületi térkép a Herman Ottó Múzeumból), 20. század eleji (az angyalos bükki turistatérkép) és 2012-es (a Cartographia-féle Bükk-turistaatlasz) ábrázolását tartalmazzák.
A könyv bemutatása során a szerző kitér a helynevek adattárára és a gyűjtésre, a földrajzi, nyelvészeti és kultúrtörténeti szempontok érvényesítésére, szemügyre vesszük az említett térképeket, illetve részletesebben esik szó a könyv egy meglehetősen különleges fejezetéről, amely az egykor a pálosok által birtokolt Csenik falu (ma Csanyik) középkori határjárása alapján túrára invitál a Bükkben. A települések ismert közigazgatási határát bejáró túrák nem ritkaságok, az azonban igen, hogy egy több száz évvel ezelőtti, részben ma már teljesen ismeretlen helyneveket felsoroló határjárást megpróbáljunk a fizikai valóságban, bejárható útvonal formájában rekonstruálni.

Az előadás során a könyv kedvezményesen, 2800 Ft-ért megvásárolható.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.