Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk áprilisi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2013. április 24-én (szerdán) 17.30-kor

Tátrai Patrik, az MTA CSFK
Földrajztudományi Intézet főmunkatársa bemutatja
A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata
című díjnyertes atlaszt.


Az OTKA támogatásával, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (egy közel negyed évszázadnyi előzetes kutatás eredményeként) elkészült és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti K.N.Kft. által kinyomtatott atlasz a Kárpát-medence és szomszédsága, tehát a közel félmillió km2 kiterjedésű, 60 millió lakosnak otthont adó, 12 országot érintő Kárpát-Pannon-térség népessége etnikai arculatának fél évezredes változását mutatja be települési részletességgel. A több mint 34 ezer városra, községre, 9 történelmi időpontra (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001), továbbá településenként és időpontonként kb. 12-14 etnikumra vonatkozó hatalmas adatbázis tette lehetővé a fentiekben említett etnikai atlasz összeállítását, mely három szerkezeti egységből áll. Az 1:500.000-es méretarányú főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik az ezredforduló népszámlálási adatokra alapozott etnikai viszonyait. Az 1:2.200.000-es méretarányú melléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók kilenc időpontban (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001). A mű harmadik egysége a magyar és angol nyelvű, táblázatos formában a legutóbbi (2011-es) népszámlálások ismert adatait is magában foglaló térképmagyarázó, amely az elmúlt fél évezred etnikai földrajzi folyamatait vázolja.

Az atlasz a Szép magyar térkép 2012 pályázaton a tudományos térképek kategóriában első díjat nyert.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.