Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk januári összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2013. január 30-án (szerdán) 17.30-kor


Gercsák Gábor, az ELTE Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszék docense
A térkép szó eredete
címmel előadást tart.

A térkép szót először 1833-ban, a nyelvújítás korában írták le, és azóta a magyar nyelvterületen általánosan ezt használja a köznyelv és a szaknyelv. Ez
a kifejezés rendkívül szemléletes szóösszetétel, mert az elemei képszerűvé teszik az értelmezést. De mit használt előtte a magyar nyelv? Az előadó számos szépirodalmi és szakirodalmi példa bemutatásával ismerteti a térkép szó elfogadásához vezető utat. Kitér arra is, hogy vajon más nyelven is ennyire kifejezi-e a szó a térkép lényegét, vagyis a tér képi megjelenítését.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.