Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk májusi összejövetelén,

a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2011. május 25-én (szerdán) 17.30-kor

Síkhegyi Ferenc tagtársunk,
a Magyar Állami Földtani Intézet tudományos főmunkatársa
A földtani térképek fejlődésének szellemi háttere
címmel előadást tart.

A földtani, bányászati, és általában a földtudományi térképek a tematikus térképeknek talán legelterjedtebb csoportját képezik. Kialakulásuk kezdete Európa polgárosodásához, az ipar felfutásához kötődik. A természettudományok kialakulása számos tudományág megszületésén keresztül valósult meg. Ezekhez a Föld térképi ábrázolásának pontosabbá és részletesebbé válása adta meg azokat a háttérinformációkat, amik a földtudományok térbeli ábrázolásához szükségesek voltak. Részleteiben vizsgálva az előadás bemutatja, milyen szellemi irányzatok egymással szembenálló nézetei voltak jellemzők a XVII-XIX. századra, és hogyan mutatkoznak ezek meg a térképi ábrázolásokon, valamint az adott kor néhány tárgyi emlékén keresztül.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.