Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk októberi összejövetelén,

a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2010. október 20-án (szerdán) 17.30-kor,

Faragó lmre térképész tagtársunk,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárának munkatársa


Nyeszterfehérvártól Tengerfehérvárig, magyar földrajzi nevek
a Kárpátok külső oldalán


címmel előadást tart.


Az előadó, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója, térképész, a Kárpát-térség, történelmi Magyarországon kívüli, területének magyar névanyagát, elsősorban a településneveket, de más földrajzi névcsoportokat is vizsgálja.
A sok térképet, térképrészletet is bemutató előadáson a terület településeinek magyar neveit, azok használatát, a magyar névalakok meglétét, kialakulását és fejlődését vizsgálja majd az előadó. A téma és a területen lévő földrajzi részletek magyar névhasználata a mai tudományos életet (térképészet, földrajz, történelemtudomány, nyelvészet) erősen megosztja, emiatt tartalma egyfajta kuriozitásnak is számíthat.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.