Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk márciusi összejövetelén,

a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2010. március 24-én (szerdán) 17.30-kor

Dr. Jankó Annamária tagtársunk,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Könyvtár és Térképtár igazgatója
DVD kiadványok a Hadtörténeti Térképtár gyűjteményéből címmel előadást tart.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára 1954-ben alakult önálló közgyűjteményként, anyagának gerincét két korábbi gyűjtemény alkotta:
– a bécsi Hadilevéltárból az első világháború után a M. kir. Hadtörténelmi Levéltárba került, Magyarországot megillető, mintegy 50.000 darabból álló gyűjtemény
– az I. világháború után alakult M. kir. Állami Térképészet mintegy 60.000 tételből álló gyűjteménye.
Az „Osztrák Császárság, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország térképei a Hadtörténeti Térképtárban 1566-1918” c. kiadvány általános politikai, közigazgatási, topográfiai térképeket mutat be a címben szereplő területekre, a kis méretarányú, atlaszokban megjelenő ország térképektől kezdve a részletes topográfiai térképekig. Megtalálhatók az I. katonai felmérés alapján készült levezetett kéziratos térképek, a II. katonai felmérés 1:144.000. 1:288.000 és 1:576.000 méretarányú szelvényei, a III. katonai felmérés 1:750.000 méretarányú szelvényei Magyarország és Osztrák Birodalom tartományai, országaira egyaránt. A térképek között találunk kéziratos, nyomtatott térképet egyaránt, sőt jó minőségű másolatokat is a Magyarországot ábrázoló fontosabb kéziratos, nem magyar gyűjteményben található térképekről (ezek többnyire a bécsi Hadilevéltár gyűjteményében vannak).
A kiadvány több mint 600 leírást tartalmaz, és csaknem 2000 térképszelvényt mutat be.
A másik kiadvány Magyarország megyetérképeit mutatja be 1731-1948 között, azokat, amelyek Térképtárunkban önálló szelvényként, tehát nem atlaszba kötve találhatók meg. A régi megyetérképek egy része a bécsi Hadilevéltár gyűjteményéből került a Hadtörténeti Térképtárba, majd az 1950-es évek közepén az Állami Térképészet gyűjteményével érkezett sok megye térkép, illetve egyéb gyűjtemények bekerülő anyagával. A kiadvány mintegy 750 leírást tartalmaz és több mint 900 térképszelvényt mutat be. A térképek megyék, vármegyék szerint, ABC sorrendben jelennek meg, időrendi sorrendben. A közigazgatási beosztás többször változott a XVIII. század közepétől 1950-ig, jelen kiadványnál az 1886-1914 közötti vármegye beosztást vettük alapul. Hogy a többi időszakban is követni tudjuk a megyebeosztást, közzé teszünk néhány, különböző korból származó közigazgatási térképet. A vármegyék ABC sorrendjét követően a megyék sorozatszerűen is megtalálhatók, amennyiben valamilyen sorozathoz besorolhatók.
A legkorábban bemutatott megyetérkép a gyűjteményből Mikoviny Sámuel Pest-Pilis-Solt vármegye és a Kiskunság kéziratos térképe 1731-ből. Az egyedi megyetérképeken sok megyéről sorozatszerűen jelentek meg térképek, ezek közül bemutatásra kerülnek Görög Demeter, Gönczy Pál, Kogutowicz Manó megye és vármegye térképei, különböző kiadású 1:144.000, 1:288.000 méretarányú sorozatok, majd a Magyar Földrajzi Intézet, M. Kir. Állami Térképészet, Honvéd Térképészeti Intézet által megjelentetett megyetérképek.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.