Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk januári összejövetelén,

a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2010. január 20-án (szerdán) 17.30-kor 

 Tóth Tamás
a  TeleAtlas projektmenedzsere
A TeleAtlas navigációs célú adatbázisa címmel előadást tart.

 

Dr. Strenk Tamás

tagtársunk

 Rédey professzor élete és munkássága címmel előadást tart. 
 

Rédey István (1898-1968) fiatalemberként Oltay Károly műegyetemi Geodézia tanszékén volt tanársegéd. Professzora ajánlására került az akkor fedőnevet viselő Honvéd Térképészeti Intézethez, ahol első feladatként megszervezte az akkor világszínvonalat jelentő aerofotogrammetriai térképelőállítás üzemszerű alkalmazását. A Magyar Fotogrammetriai Társaság alapító tagja, főtitkára és lapjának szerkesztője volt.

Az 1940-es évek végén mérnök ezredesként az Intézet Tudományos és Oktatási osztályát vezette, majd a Műszaki Egyetem Hadmérnöki Karán a Térképész Hadmérnöki Fakultás parancsnoka lett. 1952-ben külön vizsga letétele nélkül a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot kapta.

Nagy álma teljesedett, amikor 1959-ben ő lett a tanszékvezető  egyetemi tanára az egykori Oltay-tanszéknek.

Egész életében sokat szenvedett gyomorfekélyétől, s halálát is az n-edik szívinfarktus okozta.

Emlékezetére születésének 80. majd 100. évfordulójára is szép emlékkiadványok jelentek meg. Megtaláljuk ezekben irodalomjegyzékét is, több mint száz szakcikkének, könyvének felsorolásával.

A katonai térképészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtók közül számosan kapták meg a tiszteletére alapított RÉDEY-EMLÉKPLAKETT-et.

A Műszaki Egyetemen ma is működik a geodéziai oktatók továbbképzését szolgáló RÉDEY-SZEMINÁRIUM.

Rédey István kiváló tudós, katona és szakpedagógus volt. 

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.