Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk őszi első összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2006. november 29-én (szerdán) 17.30-kor

Hegedüs Ábel tagtársunk
MAGYAR TÉRKÉPEK A DON-KANYARBÓL
EGY TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP ÚJJÁSZÜLETÉSE
Sswoboda M-37-44-N 1942, 2005

címmel előadást tart.


A magyar 2. hadsereg 1942. augusztus végéig foglalta el mintegy 200 km védelmi vonalát a Don nyugati partján, de a folyó kanyarulataiban a szovjet csapatok hídfőállásokat építettek ki, amelyeket nem sikerült a magyaroknak többszöri kísérletre sem felszámolni.
A magyar csapatok térképellátását a német hadsereg biztosította, a legrészletesebb térkép a zsákmányolt 1 : 100 000-es szovjet (a korabeli szóhasználatban orosz) katonai topográfiai térkép másolata volt német nevekkel kiegészítve. Ez a térkép azonban a kis területen folyó hadműveletekhez, az állások pontos ábrázolásához és főként a tüzérségnek nem volt alkalmas.
Ezért elhatározták, hogy több szervezet együttműködésével pontosabb és részletesebb térképeket állítanak elő, 1 : 50 000-es színes katonai topográfiai térképeket. A 16 szelvény által fedett területet úgy alakították ki, hogy a magyar 2. hadsereg hadműveleti területét és a tüzérsége által belőhető területet ábrázolja.
Aki a további részletekre is kíváncsi, jöjjön el és hallgassa meg a sok színes képpel kísért előadást! (Rövidítve, néhány egyszínű képpel megjelent: Térkép-tudomány, Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére c. kötetben.)
Az előadás egyben megemlékezés dr. Kiss Lajos akadémikusról, elhunyt tagtársunkról, aki 1989. január 18-án tartott előadást a doni térképekről.

A helyszínen minden tagtársunk (ingyen) átveheti a Térképvilág, A Magyar Térképbarátok Társulata első negyedszázada (1981-2006) című kötetet, amely előző és jelenlegi Elnökünk szervezésében a katonai térképészet összes szervezeteinek együttműködésével jelent meg.
Kérjük (a tetemes postai költségek miatt is) minél több tagtársunk személyes megjelenését. Aki semmiképpen sem tud eljönni és a kötetet postán szeretné megkapni, kérjük jelezze az alábbi címeken.


Mindenkit szeretettel várunk.


Vissza az előadásokhoz