Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk őszi első összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2006. március 22-én (szerdán) 17.30-kor

Hegedüs Ábel tagtársunk
Egy elfeledett pesti térképkiadó: Hartleben Konrád Adolf
címmel előadást tart.


Hartleben Konrád Adolf (1778-1863) pesti német könyvkereskedő és -kiadó. Könyvesboltja a Váci utcában volt, azon a helyen, ahol a harmincas években a híres Cserépfalvi-féle üzlet és később a Gondolat könyvesbolt működött néhány évvel ezelőtti megszűnéséig. Kiadta Petőfi, Semmelweis Ignác, Eötvös József, Jókai Mór műveit.
Munkásságának jelentős részét alkotta a földrajzi munkák, térképek és atlaszok kiadása. Legismertebb ezek közül Galletti J. G. A. Egyetemi világismerete, a Föld összes országainak leírása sok térképpel, azaz egy földrajzkönyv és egy világatlasz együtt. Ez a mű a század elejétől 1859-ig 12 német és két magyar nyelvű kiadást ért meg, Karacs Ferenc is metszett hozzá térképet.
Nála jelent meg Beszédes József térképe egy "Kolozsvártól Grétzig hajózható Országos nagy Csatorna" terveként és a Székelyföld első térképe.
1845-ben, Pest-Buda című könyve (Rudolf Alt festményeivel) előszavában írta az alábbiakat:
"Pompás épületei által europai hirre emelkedő Pest városának váratlanúl gyors felvirágzása, nem különben Budának 's környékének festői fekvése bámúlatra ragadják az utazókat. E' két város együtt véve anynyi figyelemre méltót foglal magában, hogy a' haza' e' fénypontjainak méltó képét birnia nemcsak a' honfi' forró vágya, hanem azoké is, kik csak rövid ideig mulatozván közöttünk, örömest visszaemlékeznek a' múlt élvezetekre."

2006. március 24-én pénteken 15 órakor az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti átriumában rendezik meg a "Szép magyar Térkép 2005" pályázat eredményhirdetését és a kiállítást. Ezután ugyanitt 16 órától a szokásos Térképes találkozót rendezi Szarvas András tagtársunk.
Mindenkit szeretettel várunk.


Vissza az előadásokhoz