Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk decemberi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2005. december 14-én (szerdán) 17.30-kor


Rádler Ferenc tagtársunk
Az Olasz fasortól a Szovjet fogságig
címmel előadást tart.

Az előadó személyes élményein keresztül, megismerkedhetünk a Magyar Kir. Honvéd Térké-pészeti Intézetben 1940-től 1945-ig folyó térképész növendék és később tanoncképzéssel, va-lamint az intézet személyi állományának a II. világháború végén átélt hányattatásaival.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.

Tájékoztató:
Az elmúlt alkalommal sikeres Közgyűlést tartottunk. Az előírt 25% helyett 38% volt a megjelentek aránya. A tagság egyhangúan elfogadta az elnöki és a pénzügyi beszámolót, va-lamint az ellenőrző bizottság jelentését.
Az új megválasztott vezetőség a következő:
Elnök: Szabó Gyula, a MH Térképész Szolgálatának vezetője
Főtitkár: Szádeczky-Kardoss Tamás
Elnökségi tagok: Balla Zsuzsa, Bokody József, és Orosz László
Ellenőrző bizottság: Koós Árpád, Németh Ferenc és dr. Rédl Gábor
Tiszteletbeli elnökség: Dr. Balázs László, Dr. Glatz Ferenc, Dr. Karsay Ferenc,
Monspart Sarolta, Dr. Papp-Váry Árpád, Peták István, Dr. Plihál Katalin

A Közgyűlés megszavazta a 2006-tól érvényes új tagdíjakat:
Dolgozóknak 1200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 500 Ft évente.


Vissza az előadásokhoz