Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk áprilisi összejövetelén,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben
2005. április 20-án (szerdán) 17.30-kor


Dr. Papp-Váry Árpád tiszteletbeli elnökünk
Egy térképészeti rejtély: Piri Reis Dél-Amerika térképe 1513-ból
címmel előadást tart.

 

A Piri Reis által rajzolt Amerika térkép a szultáni palota, a Topkapi Szeraj múzeummá alakítása közben 1929-ben került elő. Egyetlen fennmaradt szelvénye egy egykori világtérképnek. A térkép Dél-Amerikát és az Antarktiszt ábrázolja. A térkép felirata szerint Piri Reis Dél-Amerika partvonalait és neveit Kolumbusz térképéről másolta, amelyet egy fogságába esett spanyoltól szerzett. A térképről számtalan érdekes elmélet született. Az eredeti térkép Kairó középpontú, egyenlő hosszúságú, azimutális vetület. Az Antarktisz partvonalai a jégkor előtti állapotot mutatják. A térképet űrhajósok rajzolták. Amerika partjai az ázsiai partokat mutatják, abból az időből, amikor a tenger vízszintje 90 méterrel alacsonyabb volt.
A Piri Reis a birtokába került és világtérképe készítése során felhasznált térképek és információk eredete, létezése nem ellenőrizhető és tartalmuk sem fedi le teljesen a térképén bemutatott területet. Ennek ellenére úgy gondoljuk, Piri Reis kora földrajzi - térképészeti ismeretei és hallomásból szerzett információk alapján készítette el Amerika egyik legkorábbi és némely részletében talán legpontosabb térképét. A térkép néhány ábrázolása, például a szárazföldek eltérő színezése, a Triz matos rajzai, még magyarázatra, megfejtésre vár, de a választ a kor ismeretanyagában kell keresnünk. Nem szükséges a térkép hátterében távoli égitestek űrhajón érkező lakóit, jégkorszaki amerikai vagy japán ősemberek elveszett, csak Piri Reis térképében megőrzött, térképrajzait feltételeznünk.Vissza az előadásokhoz