Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

Társulatunk a szokásos helyen,
a FŐMTERV Rt. székházában (1024 Bp. Lövőház u. 37.)
a földszinti tanácsteremben

2003. december 17-én (szerdán) 17 órakor
rendes
KÖZGYŰLÉST tart


Napirend:

1. Elnöki beszámoló az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról.
2. Jelentés a Társulat gazdálkodásáról.
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
4. A rendes tagok javaslatai.
5. A Társulat tervei a 2004-2005. évekre.


Tájékoztató:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 25%-a megjelenik. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor 14-30 napon belül újra össze kell hívni. A vezetőség megköszöni, ha esetleges javaslataikat eljuttatják a Társulat levélcímére. Kérjük Tagjainkat, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg a Közgyűlést.

Budapest, 2003. november 17.

Szabó Gyula, Szádeczky-Kardoss Tamás
elnök s.k., főtitkár s.k.


Vissza az előadásokhoz