Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2003. február 26-án (szerdán) 17.30-kor

Dr. Jankó Annamária tagtársunk
Az I. katonai felmérés levezetett méretarányú térképei
címmel előadást tart


Az I. katonai felmérés az Osztrák Birodalom teljes területén 1763-1787-ig folyt, országonként, tartományonként ment végbe. A Magyar Királyság felmérésére 1782-85 között került sor, 965 szelvényen. Az eredeti, kéziratos, színes felmérési szelvények a bécsi Hadilevéltárban találhatók. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárában az 1990-es évek elejétől, Magyarországon teljes volumenében egyedül, a kéziratos szelvények eredeti méretű, színes fénymásolatai vannak meg (ezt megelőzően eredeti méretű, fekete-fehér fotómásolatok voltak).
Az I. katonai felmérés alapján készült, levezetett, kisebb méretarányú térképek is kéziratosak voltak, többnyire egy példányban készültek, saját korukban titkosak voltak. Magyarországi gyűjteményben egyedül az 1:192.000 méretarányú általános térkép egy példánya található meg az Országos Levéltárban, a többi méretarány vagy rossz minőségű másolatban, vagy egyáltalán nem volt fellelhető. Az előadás célja, hogy ezeket a levezetett térképeket bemutassa, amelynek realitását az adja, hogy az elmúlt években ezek jó minőségű másolatai (eredeti méretű színes fénymásolat, illetve színes dia CD- írva) a Hadtörténeti Intézet és Múzeumába kerültek (eredeti gyűjteményük Bécsben a Hadilevéltár és a Nemzeti Könyvtár). A bemutatni szánt térképsorozatok a következők:
- 1:115.200-as méretarányú, Neu ezredes nevéhez fűződő "Kleine Charte des Königreichs Hungarn" 1785.
- 1:192.000 méretarányú "Geographische Charte des Königreichs Hungarn" 1786.
- 1:230.400. méretarányú térkép. 1805 körül.
- 1:360.000. méretarányú (Geiger féle) térkép.1784-1785.

Szokás szerint vendégeket is szívesen látunk.


Vissza az előadásokhoz