Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2001. november 21-én (szerdán) 17.00 órakor
rendes
KÖZGYŰLÉST tart


Napirend:

1. Elnöki beszámoló az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról.
2. Jelentés a Társulat gazdálkodásáról.
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
4. Tisztújítás.
5. A rendes tagok javaslatai.
6. A Társulat tervei a 2001-2002. évekre.

Tájékoztató:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 25%-a megjelenik. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor 14-30 napon belül újra össze kell hívni.
A vezetőség megköszöni, ha esetleges javaslataikat eljuttatják a Társulat levélcímére.
Kérjük Tagjainkat, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg a Közgyűlést. A szavazatszámlálás alatt és a Közgyűlés után lehetőség nyílik gyűjteményünk legszebb darabjainak bemutatására, térképcserére. Hozza el legszebb térképeit, mutassa meg társainak!

Társulatunk Elnöksége felkérte Faragó Imrét, Síkhegyi Ferencet és Zentai Lászlót a választás előkészítése céljából a Jelölő bizottság megalakítására. Kérem Tagjainkat, mondják el vagy juttassák el javaslataikat, véleményüket a Jelölő bizottságnak. Zentai László munkahelyi telefonja: 209-0555/6723, e-mail címe: laszlo.zentai@elte.hu

2001. november 27-én kedden 14.00 órakor az ELTE északi épülettömbjében (ahol a Térképtudományi Tanszék is található) a földszinten rendezik a Kogutowicz emlékülést születésének 150. évfordulója alkalmából. Tagtársunk, Kisari Balla György is tart előadást az emlékülésen.


Vissza az előadásokhoz