Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2001. június 13-án (szerdán) 17.30-kor
Dr. Gercsák Gábor
Magyarország földrajzi nevei angol nyelvű kiadványokban
című előadását hallhatják.

Magyarországon nagy irodalma van annak, hogyan írjuk vagy fordítsuk a külföldi földrajzi neveket. Meglepően keveset foglalkozunk viszont azzal, hogy a magyar földrajzi nevek miként jelenjenek meg a külföldi – elsősorban angol nyelvű – szakirodalomban, útikönyvekben vagy térképeken. Több típusú, eltérő szakterületről származó, Magyarországról angol nyelven írt vagy magyarról angolra fordított kiadványok névanyagának feldolgozása egyértelműen igazolja, hogy a szerzők és fordítók földrajzi neveinket angol nyelven nagyon sok változatban használják – sokszor még ugyanabban a kiadványban is –, és ez zavarja a megértést, illetve az azonosítást. Célszerű lenne az egységesítési törekvéseket a magyar névanyag idegen nyelvű használatára is kiterjeszteni.


Vissza az előadásokhoz