Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2000. december 16-án (szombaton) 10.00-kor
Dr. Plihál Katalin
meghívására megnézzük az
Országtérképek, tartománytérképek 1550-1750
című kiállítást.

Évszázadokon át a kartográfia meghatározó feladatának számított az országok, tartományok felmérése, nagyléptékű, részletes térképeik elkészítése. E tevékenység a 16. század közepén vett nagyobb lendületet a területi államok megszilárdulásának és harcainak, a humanista műveltség általánossá válásának és a földrajzi ismeretek iránti szélesebb körű igény kibontakozásának időszakában. A folyamat eredményeképp a 16. század végére, a 17. század elejére majd minden európai államban megtörtént, többnyire egyszerű műszerekkel, egy-egy elhivatott, az adott ország, tartomány jeles tudósa által végrehajtott területfelmérés. A felmérésekből született térképek pedig, évtizedekre akár, kiindulópontjává váltak az adott ország, tartomány földrajzi megismerésének, alapjai voltak a földrajzi ismeretterjesztést végző atlaszkartográfiának.
Ezeknek a többlapos, nagy művészi gonddal szerkesztett mappáknak az alkotói évekig tartó fáradságos, sokszor veszélyekkel is együttjáró módon végezték a felmérő munkát, csillagászati helymeghatározásokat, távolság-, ill. szögméréseket, a topográfiai részletek vázlatainak megrajzolását, majd a szerkesztői aprómunkát, és időnként akár a nyomdai sokszorosítás nem kevésbé sokrétű, nagy tudást igénylő feladatait.
E térképek nemcsak az egyes országok, tartományok polgári öntudatát formáló, mással nem pótolható eszközei voltak, de a térképező szakma fejlődésében is jelentős ösztönző szerepet játszottak. Az országok, tartományok nagy területének mind pontosabb, mind rendszeresebb jellegű térképezése segítette a mérőműszerek fejlesztését, a jobb mérési eljárások, számítási módok, ábrázolási megoldások, sokszorosítási módszerek, hatékonyabb szervezési formák létrejöttét.
Így járultak e térképek idővel hozzá egy új típusú, az intézményes keretek között, szakmai feladatként végzett, önmagát folytonosan megújító rendszeres térképezés kialakulásához – a 18. század második felében, végén, Európa majd minden államában. A Térképtár jelentős gyűjteményt őriz ezen pompás és rendkívül ritka térképművekből, amelyek mindegyike az egyes országok, tartományok térképtörténetének meghatározó alkotása, méltó emlékműve.


Vissza az előadásokhoz