Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2000. november 22-én (szerdán) 17.30-kor
Gondolatok a millenniumi térképkiállításhoz
címmel baráti beszélgetést szervez.
Bevezeti: Hrenkó Pál

A magyar térképészek és földmérők számára nagy esemény volt a 2000. szept. 15-20-a között megrendezett „Magyarország 1000 éve a térképeken“ című millenniumi kiállítás. Élénk visszhangot váltott ki nemcsak a szakmabeliek, hanem más tudományok művelői körében is ez a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában megrendezett, több mint száz térképet bemutató gyűjtés. A kiállítási anyagokat rendelkezésre bocsátó számos intézmény, az előállító vállalatok, cégek, továbbá a sokoldalú kiállítás-szervezők számára ez nagyon sok munkát jelentett, de nagyon sok eldöntendő kérdést is vetett fel. A kiállítás látogatóiban is felmerülhettek gondolatok és hangozhattak el kérdések a kiállított térképekkel kapcsolatban. Nemcsak azért, mert 1000 év és a kiállított látnivaló nagyon sok volt, hanem azért is, mert az érdeklődés egyre mélyülő és egyre több ismeretet, információt igényel. Ezért határozta el mindkét Társaság a novemberi beszélgetést. Felkérte a szervezőket, a kiállítókat és a látogatókat – és felkéri mindazokat, akik a beszélgetésre eljönnek –, hogy mondják el gondolataikat e rangos eseménnyel és a kiállított térképekkel kapcsolatosan. A felkutatás, a válogtás, a kísérő feliratozás nehézségei, a kényszerűségből kimaradt térképek és a közreadás dekoratív megjelentetése képezheti e beszélgetés tárgyát. Ehhez jó segítség a közrebocsátott 52 oldalas kiállítás-vezető is, melynek szerzőit külön köszönet illeti meg.
A tapasztalatok megbeszélése bizonyára elősegíti további kiállítások sikeres megrendezését.


Vissza az előadásokhoz