Magyar Térképbarátok Társulata előadásai

2000. márciusi programok

2000. március 21. kedd 15 óra:
A Lázár Deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár meghív minket a „Szép magyar térkép 1999” kiállítás megnyitójára és díjátadásra.
A kiállítás helye: OSZK VI. szint „Ars Librorum” (Budavári Palota F. épület)

2000. március 21. kedd 16-20 óra:
Freytag-Berndt Budapest kft. és a Szarvas András Térképészeti Ügynökség a kiállítás megnyitója után rendezi immár hagyományos Térképes Találkozóját.
A találkozón a szokásos szolid büfé vár minket, helye: OSZK VI. emeleti Átrium (Térképtár előtt).

2000. március 23. csütörtök 9.30-15.30 óra:
A Hadtörténeti Múzeum és az OSZK meghív „...a haza szeretete hajt minket előre” című tudományos ülésre és kiállításának megnyitójára, amellyel a hálás utókor kíván tisztelegni Mikoviny Sámuel térképész, mérnök és tanár emléke előtt, születésének 300., halálának 250. évfordulóján. A kiállítást Szabó Gyula ezredes a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalának parancsnoka 15.30-kor nyitja meg.
Helye: Hadtörténeti Múzeum II. emeleti Díszterem.

„Provehimur non praemi sed patrio amore” (Nem a jutalom reménye, hanem a haza szeretete hajt minket előre) ez a jelmondat határozta meg Mikoviny Sámuel minden tevékenységét, miközben folyókat szabályozott, mocsarakat csapolt le, gépeket, utakat, hidakat, tavakat épített, észlelő műszereket készített, tanított, bejárta és feltérképezte hazánk minden szegletét.
Programját egykoron „Conditiones” című művében ekképpen fejtette ki /Deák Antal András fordítása/:
„Az alsó-magyarországi bányavárosok első kamarai geometrája, királyi mérnök, őrnagy, Mikoviny Sámuel, tisztelettel előterjeszti, hogy 20 évvel ezelőtt belső indíttatásból, igaz hazaszeretetből elhatározta, hazájának javára az egész Magyar Királyságot geometriailag felméri, azt astronómiai észlelések útján rögzíti, és valamennyi megyéjéről, gondos térképet készít, amelyeken minden város, kastély, falu, birtok, hegység, domb, völgy, szántó, minden egyes folyó, tó, mocsár, országút, hágó, híd, út és egyéb jelenség valamint nevezetességek, mind valóságos helyzete és mérete szerint lesz feltüntetve, úgy, hogy ezek a térképek különösen hasznosak lehetnek a felső kormányhivataloknak, melyeknek az esetleges ügyintézéseknél a döntésekhez szükséges alaposabb tájékozódást lehetővé teszik:
Segítenek:

  1. A hadseregben háborús- és békeidőkben az ország helyzetét szem előtt tartani, eszerint igazítani a hadműveleteket, részben a saját harci cselekményeinket sikeresebben végrehajtani részben pedig az ellenség kezdeményezését megakadályozni.
  2. ..
  3. A kamarai hivatalokban segítik ezek a térképek, hogy a fontosabb helységek fekvéséről a kérdéses helységek közötti távolságokról képet alkossanak, és megmutatják, hogyan lehet a kamarai javaknak és a természeti kincseknek – mint amilyen a só,  a gabona, ásványok, vágómarha, építő- és más anyagok – szállítását haszonnal gazdaságosan és biztonságosan megszervezni és fenntartani.”

A „nobilis hungarus” Mikoviny Sámuel, aki a XVIII. század egyik legkiválóbb magyar matematikusa, had- és vízszabályozó mérnöke, a gyakorlati és elméleti térképészet nemzetközileg is kiemelkedő művelője, a selmecbányai Bányászati Akadémia tanára születésének 300., halálának pedig 250. évfordulóját ünnepeljük 2000-ben.
E kiváló magyar mérnök nevét napjainkra a magyarországi térképeken az általa tervezett és megépített vízrendező (Mikoviny-árok) árok őrzi, amely az egykori neszmélyi vizimalmoktól a Dunáig húzódik. Határainkon kívül pedig az a mesterséges tórendszer Selmecbányatérségében, amelyet ő tervezett kezdő munkálatait is még irányítani tudta. Ma e hatalmas – közel 7 millió m3 vizet magába foglaló rendszer már a világörökség része, mint olyan ember által épített ipari célú létesítmény, amely környezetével tökéletes harmóniában áll.

E nemzetközi hírű – egyetlen magyar mérnök, akinek neve a XVIII. században a francia enciklopédiában is helyet kapott -, de napjainkban a nagyközönség előtt méltatlanul ismeretlen Mikoviny Sámuel emléke előtt kívánunk egy kiállítással és tudományos üléssel tisztelegni.

2000. március 28. kedd 14 óra:
A Cartographia kft. meghív az új CD Világatlasz bemutatójára, melynek helye: ELTE TTK Kari Tanácsterme (XI. ker. Pázmány Péter sétány 1/a. VII em. Térképtudományi Tanszék mellett).
Előadók: Dr. Klinghammer István (bevezető)
Dr. Márton Mátyás (névátírás)
Szabó Péter (szerkesztő és kezelő szoftver)
Szalamonidesz Sándor (térkép- és CD szerkesztés)


Vissza az előadásokhoz