HUNGEO 2004
A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA

2004. AUGUSZTUS 31. — KEDD

Helyszíne:           Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Szeged Fekete Sas u. 28.

9,00 – 9,30 — Megnyitó és üdvözlő beszédek

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Elnök: Korpás László

9,30 – 9,50

P1

Mika János:

Klímaváltozás itthon és külföldön: két IPCC jelentés között

9,50 – 10,10

P2

Bartholy Judit, Pongrácz Rita:

Extrém éghajlati indexek XX. századi trendjei a Kárpát-medencében

10,10 – 10,30

P3

Hámor Géza:

A Kárpát–medence neogén rétegtanának kritikus kérdései

ősföldrajzi rekonstrukciók eredményeinek tükrében

10,30 – 10,50

P4

Meskó Attila:

Geofizikai kutatások Dél-Magyarországon

10,50 – 11,10

P5

Farkas István:

10 év a köz szolgálatában -10 éves a Magyar Geológiai Szolgálat

11,10 – 11,30

P6

Mezősi Gábor – Barta Károly – Bódis Katalin – Kiss Tímea – Mucsi László – Szatmári József:

A Tiszai árvízvédelmi információs rendszer geotudományi szegmense

11,30 – 11,50

P7

Szanyi János, Fodor Béla, Gruber György, Rezessy Géza:

A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei a Dél–Alföldön

11,50 – 12,10

P8

Molnár Béla:

 A Duna–Tisza közi Hátság negyedidőszak végi földtani fejlődéstörténete


12,10 – 12,30

P9

Kocsis Károly, Kicošev Saša:

A Vajdaság etnikai térszerkezetének átalakulása 1991-2002 között

12,30 – 12,50

P10

Dudich Endre:

A Szádeczky-jelenség – A kolozsvári egyetemtől a világegyetemig

12,50 – 13,10

P11

Francuski, Paja:

Dugoročna strategija razvoja geoloških istraživanja i rudarstva na području AP Vojvodina

A földtani kutatások és a bányászat hosszú távú fejlesztési terve a Vajdaság Autonóm Tartomány területén

13,10 – 15,00

 

EBÉDSZÜNET

15,00 – 15,20

P12

Klinghammer István, Gercsák Gábor:

Magyarország természetföldrajzi nevei angol nyelvű kiadványokban

15,20 – 15,40

P13

Kiss János, Gulyás Ágnes, Prácser Ernő, Vértesy László: Magyarország gravitációs lineamens térképe (kezdeti lépések)

OTKA-043100

15,40 – 16,00

P14

Horváth Attila:

Magyarország geostratégiai helyzetének jellemzői 1945-től napjainkig

16,00 – 16,20

P15

Török Zsolt:

 Honismeret és földrajz:

Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a Hungaria Nova leírásai

16,20 – 16,40

P16

Lončarević, Milan

Naftno-geoloska istraživanija na području

Kőolajföldtani kutatások a Vajdaság Autonóm Tartományban

18.00     FOGADÁS           Pohárköszöntőt mond Botka László polgármester és

Dudich Endre a Magyarhoni Földtani Társulat társelnöke

                                            Helyszíne:           Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                           Szeged Széchenyi tér 10.


A GEO 2004 SZEKCIÓINAK PROGRAMJA

2004. SZEPTEMBER 1. – SZERDA

I. — “PRINZ GYULA” SZEKCIÓ

                                                                                                                                                  B — GEOGRÁFIA

Elnök: Izsák Éva

9,00 – 9,20

B1

Jakab Sámuel, Füleky György, Fehér Olga, Kentelky Endre, Fazakas Csaba:

Ando talajok előfordulási körülményei a Görgényi-havasokban

9,20 – 9,40

B2

Májai Csaba:

A Felső- Nyárádmente geoökológiai viszonyai

9,40 – 10,00

B3

Géczi Róbert, Bódis Katalin, Unger János:

A városökológia néhány elméleti és gyakorlati kérdése

10,00 – 10,20

B4

Tóth Piroska:

Vízminőségi mérések a Dongéri-csatornán

10,20 – 10,40

 
Konzultáció

10,40 – 11,00

 

Szünet

11,00 – 11,20

B5

Keveiné Bárány Ilona­, Szebellédi Tamara, Bíró Csaba:

Tájváltozások a Kolon-tó környékén

11,20 – 11,40

B6

Imecs Zoltán:

Cholnoky Jenő fényképi hagyatéka

11,40 – 12,00

B7

Dávid Lóránt:

Kőbányaterületek tájrendezése és utóhasznosítása

12,00 – 12,20

B8

Vofkori László:

A földrajztudomány rendszertana – új meg­világításban

12,20 – 12,40

B9

Kobolka István, Kovacsics Ferenc, Tarján István:

A biztonság­földrajz fogalma és alapkategóriái, kiemelten a szervezett bűnözés szempontjából


12,40 – 13,00

B10

Elekes Tibor:

A településhálózat és a közigazgatás változásai a Keleti-Kárpátok hegyközi medencéiben, a XIV. századtól napjainkig

13,00 – 15,00

 

Ebédszünet

15,00 – 15,20

B11

Pál Ágnes:

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió kialakulása

15,20 – 15,40

B12

Vofkori László:

Székelyföld mint fejlesztési régió

15,40 – 16,00

B13

Csizmadia Gábor:

A Dél-Dunántúli régió gazdasági / társadalmi terére ható geográfiai tényezők

16,00 – 16,20

B14

Bacsó Zoltán

Földünk és a Magyarság jövője az Álmos hegyről nézve

16,20 – 16,40

B15

Dukrét Géza:

A turulmadár, mint jelkép, földrajzi elterjedése

16,40 – 17,00

B16

Gál Andrea Adél:

Jégbarlangok elméleti megjelenésének vizsgálata az Erdélyi-szigethegység területén idősorok elemzésével és térinfor­ma­tikai módszerek segítségével

17,00 – 17,20

B17

Szónokyné Ancsin Gabriella:

Szeged népességfejlődése az árvíz után…

17.20 – 17.40

 

KONZULTÁCIÓ

II. — “KOCH SÁNDOR” SZEKCIÓ

C — GEOLÓGIA

Elnök: Kovács-Pálffy Péter

9,00 – 9,20

C1

Pogány András: 

Megfontolások a Földgömb szerkezeti felépítéséről

9,20 – 9,40

C2

Unger Zoltán:

Székelyföld az űrből

9,40 – 10,00

C3

Geiger János:

Fejezetek a pannóniai (s.l.) Algyő-delta fejlődés­történetéből

10,00 – 10,20

C4

Györfi István, Hajnal Zoltán:

2D és 3D nagyfelbontású szeizmikus módszerek alkalmazása komplex tektonikai  környezetben és ezek gazdasági jelentősège

 

10,20 – 10,40

C4/A

kovács Balázs, Karcsú József, Busa-Fekete Bertalan

A Berekböszörményi vízmű hidrogeológiai védőidomának meghatározása

10,40 – 11,00

 

Szünet

11,00 – 11,20

C5

Makfalvi Monika Zsuzsa, Makfalvi Zoltán:

A székelyföldi ásványvizek kataszterének egyes kérdései

 

11,20 – 11,40

C6

Oláh István:

A geotermális energia felhasználásának perspektívái

Belényes-városban

 

11,40 – 12,00

C7

Wanek Ferenc, Korodi Enikő:

Földtani és morfológiai veszélyez­tetettségi tényezők Kolozsvár város közigazgatási területén

12,00 – 12,20

C8

Kónya Péter:

Szedimentológiai és őséletnyom-vizsgálatok a kelet-borsodi széntelepes összlet homokos kifejlődéseinek őskörnyezet-rekonstrukciójához (Nagybarca, Csiga-tető)

12,20 – 12,40

C9

Götz Endre, Ferenczi János, Ludmann Tamás:

Az ásványok lumineszcenciája látható fényben, Bequerel foszforoszkóp használatával

12,40 – 13,00

C10

Kovács-Pálffy Péter, Földvári Mária:

Hidrotermális képződmények és jelenségek a Mórágyi Gránit Formációban

13,00 – 15,00

 

EBÉDSZÜNET


“KLEBELSBERG KUNO” SZEKCIÓ
F — OKTATÁS

Elnök: Komlóssy György

15,00 – 15,20

F1

Brezsnyánszky Károly, Csongrádi Márta, Hála József, Piros Olga

A földtani szaknyelv helyzete 2004-ben

15,20 – 15,40

F2

Vissy Károly:

A média-meteorológia szerepe a természettudományos szemlélet alakításában

15,40 –16,00

F3

Gyuró György, Dőry István, Kalapos Tibor, Orgoványi Anikó,
Victor András, Weidinger Tamás:

A GLOBE Nemzetközi Környezeti Nevelési Program hazai eredményei

16,00 – 16,20

F4

Lakotár Katalin:

Mentális térkép tartalmi elemei hazánk déli szomszédairól

16,20 – 16,40

F5

Soós Lenke, Szekernyés Réka:

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen bekövetkezett szemléletváltás a földrajztanárképzés folyamatában

16,40 – 17,00

 
Konzultáció

III. — “PÉCZELY GYÖRGY” SZEKCIÓ

D — METEOROLÓGIA

Elnök: Mika János

9,00 – 9,20

D0

Keveiné Bárány Ilona:

Megemlékezés Péczely Györgyről (1929-1984)

9,20 – 9,40

D1

Makra László, Borsos Emőke, Béczi Rita:

 Fejezetek a szegedi légszennyezettség kutatásokból

9,40 –10,00

D2

Sümeghy Zoltán, Balázs Bernadett, Bottyán Zsolt, Unger János:

A városi hősziget statisztikai modellezése felszínparaméterek felhasználásával


10,00 – 10,30

D3

Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Dezső Zsuzsanna, Barcza Zoltán:

Budapest és néhány közép-európai nagyváros éghajlat-módosító hatása műholdas mérések felhasználásával

10,30 – 11,00

 

Szünet

11,00 – 11,30

D4

Nagy József:

Korszerű eszközök az Országos Meteorológiai Szolgálat légköri megfigyelő rendszerében

11,30 – 12,00

D5

Gyuró György:

Hagyományos és automatizált megfigyelések az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni mérőhálózatában

12,00 – 12,30

D6

Radics Kornélia, Bartholy Judit:

Magyarország modellezett szélteljesítmény-térképei a szélerőművek rotor-magasságának függvényében

12,30 – 13,00

D7

Kugler Szilvia, Horváth László, Mészáros Róbert, Weidinger Tamás:

A nitrogéntartalmú gázok kicserélődésének vizsgálata a Balaton és a légkör között

13,00 – 15,00

 

Ebédszünet

15,00 – 15,30

D8

Buránszkiné Sallai Márta:

Az időjárás előrejelzés új kihívásai a századelőn

15,30 – 16,00

D9

Horányi András:

Az időjárás számszerű előrejelzése

16,00 – 16,30

D10

Horváth Ákos:

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzése

16,30 – 17,00

D11

Németh Lajos:

Meteorológiai szolgáltatás, mint gazdasági tényező


IV. — “KOGUTOVICZ KÁROLY”SZEKCIÓ              

                              E — KARTOGRÁFIA, FÖLDMÉRÉS, TÉRINFORMATIKA

 

Elnök: Verebiné Fehér Katalin

9,00 – 9,20

E1

Verebiné Fehér Katalin:

Kogutowicz Károly (1886-1948) a térképész

9,20 – 9,40

E2

Jankó Annamária :

A Temesi Bánság térképezése a XVIII. században, az I. katonai felmérés szelvényein

9,40 – 10,00

E3

Suba János:

“Erődrendszert” nyilvántartó térképek a Hadtörténelmi Térképtárban. A Jugoszláv királyság északi határának békeerődítései

10,00 – 10,20

E4

Galambos Csilla:

Földtani térképek jelkulcsa régen és ma

 

10,20 – 10,40

 
Konzultáció

10,40 – 11,00

 
Szünet

11,00 – 11,20

E5

Hargitai Henrik:

Mit mondanak a bolygótérképek? A Hold és a Mars térképolvasási felmérése

11,20 – 11,40

E6

Elek István, Kovács Béla, Verebiné Fehér Katalin:

 Digitális térképtár az ELTE-n

11,40 – 12,00

E7

Kovács Loránt:

Web oldal tervezet Marosvásárhely kataszterének interneten való eléréséhez

12,00 – 12,20

E8

Havas Gergely:

A földtani térinformatika webes lehetőségei

12,20 – 12,40

E9

Paskó Attila:

A DTA 50 digitális térképészeti adatbázis tovább­fejlesztett változata

12,40 – 13,00

E10

Kis Papp László, Jung András:

A nagy spektrális felbontású felvételek alkalmazása a térinformatikai adatgyűjtésben

13,00 – 15,00

 
 
EBÉDSZÜNET

15,00 – 15,20

E11

Maigut Vera:

Napjaink földtani térképművei nemzetközi össze­hasonlításban

 

15,20 – 15,40

E12

Szendrő Dénes:

Földügy és térképészet a geo-tudományok szolgá­latá­ban

 

15,40 – 16,00

E13

Szánki László:

Térképrendszer váltás a Magyar Honvédségnél

16,00 – 16,20

E14

 
Hegedűs Ábel:
 Egy elfeledett pesti térképkiadó: Hartleben Konrád Adolf
 

16,20 – 16,40

 

KONZULTÁCIÓ


POSZTEREK

2004. SZEPTEMBER 1. 17,00 – 18,00

“B” — GEOGRÁFIA

B18 — Gönczy Sándor, Molnár József, Sándor Andrea: Az erdőirtások hatása az árvízi vízhozamokra a Felső-Tisza kárpátaljai mellékfolyóin

B19 — Hollósy Attila László: A Nagy-Küküllő néhány vízminőségi jellemzőjének vizsgálata

“C” — GEOLÓGIA

C11 — Batki Anikó, Pál-Molnár Elemér: A Ditrói Alkáli Masszívum É-i részén (Orotva-völgy) felszínre bukkanó lamprofírok petrográfiája

C12 — Forgó Lea Zamfira, Szász Péter: Az Eger környéki riolittufa mérnökgeológiai tulajdonságai – műemléki és pinceállékonysági problémák

C13 — Szacsuri Gábor, Kovács Balázs, Czanik Péter. Új eljárás finomszencsés laza kéződmények szemcseeloszlásának meghatározására az ASTA mérőeszközzel

C14 — Kovács Balázs, Somody Anikó, M. Tóth Tivadar: A recski mélyszinti bányaüzem vízellátásának hidrodinamikai vizsgálata
“D” — METEOROLÓGIA

D12 — Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Pattantyús-Ábrahám Margit: Az Atlanti-Európai ciklonpályák elemzése négy geopotenciális szinten az ERA-40 reanalízisek felhasználásával

D13 — Bartók Blanka: A globálsugárzás lehetséges változásának becslése Európa területén

D14 — Drucza Miklós, Ács Ferenc: Magyarország vízháztartása 2050-ben és 2100-ban különböző éghajlati forgatókönyvek alapján

D15 — Imecs Zoltán: Cholnoky Jenővel tornádók nyomában

D16 — Makkai Gergely: Az Erdélyi-mezőség aszályérzékenységének fejlődéstörténete

D17 — Maruzsa István: Hőmérsékleti adatsorok összehasonlítása Kiskunhalason

D18 — Mika János, Makra László, Lukács Hajnalka: A légszennyezettség néhány komponensének statisztikus modellezése városi és háttér körülmények között

D19 — Nagy Zoltán, Mika János, Bérci Károly: A paksi melegvíz-csatorna mikro-klimatikus hatásainak számszerűsítése

D20 — Paprika Dóra, Tóth Piroska: Hőmérsékleti mérések a Duna-Tisza köze déli részén

D21 — Pintér Krisztina, Nagy Zoltán, Barcza Zoltán, Gyöngyösi András Zénó , Weidinger Tamás, Czóbel Szilárd, Fóti Szilvia, Balogh János, Tuba Zoltán: A szénmérleg becslése éves skálán fűfelszín felett

 

D22 — Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Schlanger Vera: A globális klímaváltozás várható regionális következményei a Kárpát-medence térségében

D23 — Rimócziné Paál Anikó, Diószeghy Márta, Gróbné Szenyán Ildikó, Kerényi Judit, Putsay Mária, Mika János: Műhold-meteorológiai hozzájárulás a SODA európai napenergia adatbázishoz

D24 — Sümeghy Zoltán, Gál Tamás, Unger János: A városi hősziget területi szerkezetének osztályozási típusai és helyes interpretációja

D25 — Szász-Ferkő Csaba: A mérsékeltövi hőmérséklet és a csapadék múlt- és jövőbeni kapcsolata a klímaváltozással 13 régióban

D26 — Vígh Melinda, Pándi Gábor, Sorocovshi Victor: A Szent Anna tó vízének hatása a mikroklimatológiai elemekre

E — KARTOGRÁFIA, FÖLDMÉRÉS, TÉRINFORMATIKA

E15 — Irás Krisztina:  Jan Huygen van Linschoten “India Orientalis” című térképének szerepe és portugál forrásai