GEO 2002

A plenáris ülés programja10,00 – 10,30 - Megnyitó és üdvözlő beszédek


PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Elnök: Korpás László

10,30 – 10,50 P1 Meskó Attila: Magyarország és a Kárpát-medence környezeti gondjai
10,50 – 11,10 P2 Mészáros Ernő: Hazai levegőkörnyezet európai távlatokban
11,10 – 11,30 P3 Klinghammer István: A földrajzi szemléltetés korai története – Iskolai térképek, atlaszok, föld- és éggömbök az egykori magyar iskolákban.
11,30 – 11,50 P4 Jürgen Schön: Bohrlochgeophysik bei der Wassererkundung – wohin geht die Reise? / Fúrólyuk-geofizika a vízkutatásban – merre vezet az út?
11,50 – 14,00   EBÉDSZÜNET
14,00 – 14,20 P5 Hevesi Attila: Hol van Kelet és Nyugat határa?
14,20 – 14,40 P6 Horváth Attila: A katonai szempontok hatása a magyar közlekedéspolitikára két világháború között
14,40 – 15,00 P7 Kárpáti László: Vasfüggöny helyén Nemzeti Park
15,00 – 15,20 P8 Makkai Gergely: A másodlagos tájformáló elemek szerepe az Erdélyi-mezőség tájökológiai egyensúlyában
15,20 – 15,40   SZÜNET
15,40 – 16,00 P9 Rybach László, Bucher B.: Légi és terepi radiometrikus mérések összehasonlítása
16,00 – 16,20 P10 Vekerdy Zoltán, Kardeván Péter, Róth László, Jordán Győző, László Ferenc: Hiperspektrális kísérleti mérések Magyarországon
16,20 – 16,40 P11 Kaszab Imre: A geotermikus energiahasznosítás geokörnyezeti következményei
16,40 – 17,00 P12 Török Zsolt: A térkép szerepe a regionális környezet- és természetvédelemben: a Tápió-vidék kartográfiai kommunikációjának térképszerkesztési tapasztalatai
17,00 – 17,20 P13 Nemerkényi Zsombor: Magyar László szerepe a XIX. századi Afrika-kutatásbanA GEO 2002 SZEKCIÓINAK PROGRAMJA

2002. AUGUSZTUS 23. - PÉNTEK


I. TEREM
A-GEOFIZIKA
Elnök: Hegybíró Zsuzsanna

9,00 – 9,20 A1 Nyári Zsuzsanna, Tildy Péter: Sérülékeny ivóvízbázisok földtani jellemzése geofizikai mérések alapján
9,20 – 9,40 A2 W. Gruber, Ch. Schmid: Hochauflösende Reflexionsseismik – ein Instrument für die Tiefengrundwasserprospektion / Nagyfelbontású reflexiós szeizmika – eszköz a mélytalajvíz kutatásához
9,40 – 10,00 A3 Neducza Boriszláv, Pattantyús–Á. Miklós: Védett barlangok kutatása modern geofizikai módszerekkel
10,00 –10,20 A4 Csapó Géza, Völgyesy Lajos: A nehézségi erő vertikális gradiensének meghatározása és megbízhatósági vizsgálata kísérleti mérések alapján.
10,20 – 10,40   Konzultáció
10,40 – 11,00   Szünet
11,00 – 11,20 A5 Merényi László: Számítógépes geofizikai adatgyűjtő rendszerek fejlesztése
11,20 – 11,40 A6 Ádám Antal: Elektromos vezetőképesség anomália, a tektonika és a földrengések kapcsolata ÉNy Dunántúlon
11,40 – 12,00 A7 Varga Géza: A Rába-Hurbanovo vonal magnetotellurikus képe
12,00 – 12,20 A8 Pogány András: Gondolatok a földrengések tudományos előrejelzési lehetőségeiről
12,20 – 12,40   Konzultáció
12,40 – 14,00   EBÉDSZÜNET
14,00 – 14,40   POSZTER BEMUTATÓ
14,00 – 14,20 A9 Bajkay Péter: Pannon korú vető mozgások elemzése egy dél-alföldi mintaterületen a szeizmikus tömb segítségével


II. TEREM
B-FÖLDRAJZTUDOMÁNY
Elnök: Izsák Éva

9,00 – 9,20 B1 Sik András: Kozmikus környezetünk földrajza
9,20 – 9,40 B2 Molnár Judit, Siskáné Szilasi Beáta: Társadalomföldrajzi vizsgálatok a magyar-osztrák határvidék sopron-hansági régiójában
9,40 – 10,00 B3 Pál Ágnes: Társadalmi-gazdasági fejlesztések, együttműködési lehetőségek a Dél-alföldi aszimmetrikus határtérségekben
10,00 – 10,20 B4 Rétvári László: Természeti erőforrás-hasznosítás és környezetvédelem Nyugat-Magyarországon
10,20 – 10,40   Konzultáció
10,40 – 11,00   Szünet
11,00 – 11,20 B5 Dujmovics Ferenc, Nagy Imre: Környezetvédelmi problémák regionális sajátosságai a Vajdaságban
11,20 – 11,40 B6 Benedek József: Társadalmi-területi kockázatok Romániában
11,40 – 12,00 B7 Siskáné Szilasi Beáta: A foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása a Borsodi Bányavidék egy településcsoportjának példáján (1985-2001)
12,00 – 12,20 B8 Dávid Lóránt: Ökotúra útvonalak kiépítése északi-középhegységi kőbányaterületeken
12,20 – 12,40   Konzultáció
12,40 – 14,00   Ebédszünet
14,00 – 14,40   Poszter bemutató
14,40 – 15,00 B9 Vofkori László: Erdély turisztikai földrajza és vonzerőleltára
15,00 – 15,20 B10 Géczi Róbert, Bódis Katalin: Verespatak környezetének geoökológiai funkciói
15,20 – 15,40 B11 Tövissi József: A felső Olt vidékének környezetvédelmi kérdéseiről
15,40 – 16,00 B12 Imecs Zoltán, Jancsik Péter: Cholnoky Jenő hagyatéka a kolozsvári egyetemen
16,00 – 16,20   Konzultáció


III. TEREM

C -GEOLÓGIA
Elnök: Kovács-Pálffy Péter

9,00 – 9,20 C1 Kiss János, Zelenka Tibor: Feltételezett vulkáni központok kimutatása komplex geofizikai és földtani vizsgálatok alapján Tokaji hegységi példákon
9,20 – 9,40 C2 Szakács Sándor: A Dési Tufa petrológiája
9,40 – 10,00 C3 Molnár Béla, Botz Reiner, Dinka Mária: A karbonátüledék összetétele és keletkezése a Fertő tó magyarországi részén
10,00 – 10,20 C4 Hadnagy Árpád: Pecsétszegi recens torlatásványok
10,20 – 10,40   Konzultáció
10,40 – 11,00   Szünet
11,00 – 11,20 C5 Gerald Müller: Karstwasservorkommen und Karstwasserschutz in Oberösterreich / Karsztvíz előfordulások és karsztvízvédelem Felsőausztriában
11,20 – 11,40 C6 Jocháné Edelényi Emőke: A geológiai felépítés karsztvízföldtani szerepe a Dunántúli-középhegységi zóna DNy-i részén
11,40 – 12,00 C7 Oláh István: A geotermális energia felhasználásának perspektívái Bihar megyében
12,00 – 12,20 C8 Burján Zsuzsanna, Barabás Ambrus, Gálné Sólymos Kamilla, Nagy Béláné, Molnár Zsuzsa, Bódizs Dénes, Szabó Csaba: Magas beltéri radonszint geokémiai hátterének vizsgálata: magyarországi esettanulmányok
12,20 – 12,40   Konzultáció
12,40 – 14,00   EBÉDSZÜNET
14,00 – 14,40   POSZTER BEMUTATÓ
14,40 – 15,00 C9 Mátyási Lajos, Mátyási Sándor: A Pádisi eltemetett paleoexokarszt (Erdélyi Szigethegység)
15,00 – 15,20 C10 Mátyási Lajos, Mátyási Sándor: Újabb kovásodott famaradványok a perm-szkíta határon az Erdélyi szigethegységből
15,20 – 15,40 C11 Dávid Árpád: A hetvehelyi abráziós térszín paleoichnológiája
15,40 – 16,00 C12 Götz Endre: In memoriam Born Ignác
16,00 – 16,20   Konzultáció
IV. TEREM
D -METEOROLÓGIA
Elnök: Mika János

9,00 – 9,20 D1 Mátyás Csaba: Klimatológia és erdészet: párhuzamok és kölcsönhatások
9,20 – 9,40 D2 Varga Zoltán, Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlat szerepe a gazdasági növények életében
9,40 – 10,00 D3 Tőkei László: A növényi nedváramlás-mérés alkalmazása a kertészeti kutatásban
10,00 – 10,20 D4 Stollár András, Szalai Sándor: Az informatika alkalmazása az agrometeorológiában
10,20 – 10,40   Konzultáció
10,40 – 11,00   Szünet
11,00 – 11,20 D5 Bartholy Judit: A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségeinek áttekintése
11,20 – 11,40 D6 Sümeghy Zoltán, Unger János: Szeged hőmérsékleti keresztmetszetének szerkezete és időbeli (éjszakai) dinamikája
11,40 – 12,00 D7 Lakatos Mónika, Matyasovszky István: Éghajlati idősorok extrémumainak elemzése
12,00 – 12,20 D8 Wantuchné Dobi Ildikó: Éghajlati információk szolgáltatása
12,20 – 12,40   Konzultáció
12,40 – 14,00   EBÉDSZÜNET
14,00 – 14,40   POSZTER BEMUTATÓ
14,40 – 15,00 D9 Sándor Valéria: Speciális felhasználói igények kiszolgálása az időjárás előrejelzés területén
15,00 – 15,20 D10 Bonta Imre: A meteorológiai előrejelzések beválása
15,20 – 15,40 D11 Wantuch Ferenc: Különböző szélsőséges időjárási események fellépésének időbeli felismerése, előrejelezhetősége
15,40 – 16,00 D12 Lennart–Rüdiger Schmeiss: Immissionseinflüsse auf die Schneedecke / Az immisszió hatása a hótakaróra
16,00 – 16,20   Konzultáció
16,20 – 16,40   Szünet
16,40 – 17,00 D13 Baranka Györgyi: A troposzférikus ózon előrejelzése városi környezetben
17,00 – 17,20 D14 Makra László: Légszennyezettség vizsgálatok a dél-alföldi régióban

 


V. TEREM
E-KARTOGRÁFIA, FÖLDMÉRÉS, TÉRINFORMATIKA

Elnök: Verebiné Fehér Katalin

9,00 – 9,20 E1 Kis-Papp László: Térinformatikai rendszerek geometriai és attributum adatainak meghatározási módszerei
9,20 – 9,40 E2 Sümeghy Zoltán: A térinformatikával támogatott kartográfiai kutatási módszer előnyei az etnikai földrajzi kérdések vizsgálatában
9,40 – 10,00 E3 Szendrő Dénes: A földügyi térinformatika helyzete Magyarországon
10,00 – 10,20 E4 Hargitai Henrik, Kereszturi Ákos: Bolygófelszínek morfológiai, földrajzi, földtani térképei és azok egységes magyar nevezéktani rendszere létrehozásának szükségességéről
10,20 – 10,40   Konzultáció
10,40 – 11,00   Szünet
11,00 – 11,20 E5 Jankó Annamária: Az I. katonai felmérés levezetett méretarányú térképei
11,20 – 11,40 E6 Hegedüs Ábel: Petőfi-térkép
11,40 – 12,00 E7 Kovács Loránt, Jakab Sámuel: Számítógépes adatbázis és térkép közti kapcsolat létrehozása
12,00 – 12,20 E8 José Jesús Reyes Nuñez: Térképészeti alapismeretek oktatása a magyar és portugál általános iskolákban
12,20 – 12,40   Konzultáció
12,40 – 14,00   EBÉDSZÜNET
14,00 – 14,40   POSZTER BEMUTATÓ

F -OKTATÁS, MÓDSZERTAN
Elnök: Komlóssy György

14,40 – 15,00 F1 Szarka László, Bencze Pál, Wesztergom Viktor, Dudich Endre, Cserny Tibor: Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetbe kihelyezett Földtudományi Intézet múltja, jelene és jövője
15,00 – 15,20 F2 Lakotár Katalin: Geológiai ismeretek az általános és a középiskolai földrajzoktatásban
15,20 – 15,40 F3 Németh Éva: A multimédia szerepe a természet- és környezetföldrajz oktatásában
15,40 – 16,00 F4 Soós Lenke: Értékelés a romániai földrajztanításban
16,00 – 16,20   Konzultáció
16,20 – 16,40   Szünet
16,40 – 17,00 F5 Farkas Zsolt: A Cartographia Kft. új atlaszai és CD-romjai
17,00 – 17,20 F6 Császár Zsuzsa: Területfejlesztés – humánerőforrás fejlesztés - oktatásfejlesztés
17,20 – 17,40 F7 H. Temesvári Ágota: A környezetmérnök és a környezettudomány szakosok matematikai képzéséről
POSZTEREK
2002. augusztus 23.
14,00 – 14,40


A - GEOFIZIKA

A10 - Bodoky Tamás, Fancsik Tamás, Hegedűs Endre, Kovács Attila Csaba, R. Tátrai Marianna, Posgay Károly, Varga Géza, CELEBRATION 2000 Working Group: A Pannon medence mélyszerkezetére vonatkozó elképzelések a CELEBRATION 2000 litoszféra kutatás adatai alapján

A11 - R. Tátrai Marianna: A Dunántúli-középhegység és a Kisalföld szerkezeti felépítése

A12 - Hegymegi Csaba: Vasúti töltések vizsgálata földradar módszerrel

A13 - Zilahi-Sebess László, Lendvay Pál: A formációk környezeti érzékenységének becslése mélyfúrás-geofizikai szekvencia sztratigráfia alapján


B - FÖLDRAJZTUDOMÁNY

B13 - Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter, Kucsara Mihály: Erdősült felső vízgyűjtők vízhozamának változása

B14
- Hegedűs András: Az Ózd-Pétervásárai-Dombság felszínalaktani térképezése

B15
- Kobolka István, Kovácsics Ferenc: Bűnügyi földrajz / Migrációs földrajz

B16
- Pándi Gábor, Vigh Melinda: A Gyilkos-tó hordalékkúpja

B17
- Remetey-Fülöpp Gábor: Az EU térinformatikai infrastruktúra irányelvek kidolgozása

B18 - Záhorszki Adél: A Bükk-fennsík Nagy-mezőtől nyugatra eső részének felszínalaktani térképezése


C - GEOLÓGIA

C13 - Földessy János, Seresné Hartai Éva: A „selmeci aranygyűjtemény” története

C14 - Fodor Rozália: Makrobioeróziós nyomok lutéciai korú korallokon (Bajót, Korallárok)

C15 - Kéménczy Rózsa: Harmadidőszaki vulkanizmus Vajdaság területén (Szerbia) mélyfúrási adatok alapján

C16 - Kovács-Pálffy Péter, Bajkay Péter, Szabó Csaba, Földvári Mária, Gálné Sólymos Kamilla , Rálischné Felgenhauer Erzsébet, Baráthné Sinyey Katalin: A mecseki gránitos kőzetek karbonátos repedéskitöltéseinek ásványtani és geokémiai vizsgálata

C17
- Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona: Kárpátalja hévízkútjai

C18 - Kozák Miklós, Kovács-Pálffy Péter, Püspöki Zoltán, Pataki András: Bentonittelepes szarmata rétegsor Sajóbábonyban (É-Magyarország)
D - METEOROLÓGIA

D15 - Thuma Attila, Rimócziné Paál Anikó: Operatív termésbecslési eljárás az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

D16 - Jung András, Tőkei László: Különböző mák állományok állományklímájának összehasonlítása fenometriai jellemzők tükrében

D17 - Radics Kornélia, Bartholy Judit: Magyarországi szélpotenciálok becslése, modellezése

D18 - Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Molnár Zsófia: A Kárpát-medence XVI-XX. század közötti extrém meteorológiai eseményeinek elemzése történeti és mért idősorok alapján

D19 - Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Dezső Zsuzsanna, Barcza Zoltán: A nagyvárosok klímamódosító hatásának elemzése Magyarországon újgenerációs finomfelbontású műholdképek felhasználásával

D20 - Kósa Emőke, Imecs Zoltán, Bálint Gábor, Mika János: A csapadék éves menetének alakulása az Alpok és a Kárpátok térségében a melegedési tendencia és az El-Nino epizódok tükrében

D21 - Jankó Szép István, Mika János: A szélsőséges víz-ellátottsági állapotok alakulása a XX.        században Magyarországon a globális éghajlati tendenciákkal összefüggésbe


E - KARTOGRÁFIA, FÖLDMÉRÉS, TÉRINFORMATIKA

E9 - Verebiné Fehér Katalin: Térképek a természet- és környezetvédelem szolgálatában

E10 - Kovács Béla: A GPS alkalmazása az oktatásban


F - OKTATÁS, MÓDSZERTAN

F7 - Bartholy Judit, Weidinger Tamás, Ács Ferenc, Mészáros Róbert, Molnár József: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke által szervezett meteorológiai gyakorlatok

F8
- Hargitai Henrik: Földön kívüli égitestek földrajzának és geológiájának oktatása magyar nyelven a középfokú iskolákban
. A bolygótan-oktatás rövid története a magyar nyelvű tankönyvek tükrében a kezdetektől máig

F9 - Molnár József, Gönczy Sándor: A terepgyakorlatok szerepe a környezeti szemlélet alakításában
a főiskolai földrajzoktatásban

F10
- Seresné Hartai Éva, Földessy János: A Miskolci Egyetem Földtan-Teleptani Tanszékének oktatási tevékenysége

F11 - Tóth Piroska, Tóth Tamás: Környezetvédelmi oktatás a Bibó István Gimnáziumban