Magyarország közigazgatási atlasza 1914

Ábrázolt terület: a Magyar Szent Korona országai: a Magyar Királyság és Horvát-Szlavónország (összesen majdnem 15000 település)

Az adatok alapja: 1910-es népszámlálás

Méretarány 1:400000

47 szelvény az alábbi tartalommal:

Korabeli város-, illetve környéktérképek 45 jelentősebb városról

További tematikus térképek:

Megyék és városok összesítő adatai

Nemzetiségi és felekezeti adattok

Részletes névmutató

Tartalmazza az 1910-es helységnévtár névalakjainak megfelelő településneveket, lakosságadatokat, a kisebbségek és a felekezetek megoszlását, a térképi keresőszámot