Magyarország közigazgatási atlasza 1914

Kolofon

Tudományos szerkesztő:
dr. Zentai László, egyetemi docens

Szakértők:
dr. Györffy János egyetemi docens,
Faragó Imre tudományos munkatárs,
dr. V. Fehér Katalin tudományos munkatárs

A térképeket készítették:

ELTE Térképtudományi Tanszék, (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)
tanszékvezető: dr. Klinghammer István, egyetemi tanár

Lazarus Bt. (1116 Budapest, Kisújszállás u. 1.)

A térképek készítésében közreműködtek:
Bartos-Elekes Zsombor, Csák Gergely Soma, Guszlev Antal, Kádár Enéh, Kopka Ferenc,
Kővári József, Nemerkényi Zsombor, Sipos Judit, Sümeghy Zoltán, Szekerka József,
Szlatki Katalin, Tihon József, Varga Gábor, Vereszki Tibor, Zentai Ármin

Az adatbázisokat szerkesztette:
Kósa Pál

Az adatbázisok szerkesztésében közreműködtek:
Földes János, Galambos Zsolt, Tóth Zoltán

Köszönjük a következők segítségét:
dr. Jankó Annamária (Hadtörténeti Intézet Térképtára)
dr. Plihál Katalin (Országos Széchényi Könyvtár Térképtára)
dr. Elek István (Isis Kft.)
Lelkes György helységnév-kutató

Felsőoktatási szakkönyv

A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája
által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg.

© Copyright Talma Könyvkiadó
A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos a kiadványt részben vagy egészben sokszorosítani, bármely adathordozón rögzíteni és hasznosítani.

Minden jog fenntartva.

ISBN 963 85683 2 1