Publikációs lista: Zentai László


Széchenyi Professzori Ösztöndíj - zárójelentés


JELENTÉS
A Széchenyi Professzori Ösztöndíj idejére vállalt feladatok teljesítéséről
Dr. Zentai LászlóI. Oktatási tevékenység

I/1. Oktatott tárgyak, diplomamunkák, tudományos diákköri dolgozatok

Oktatott tárgyak
(az ösztöndíj időszaka alatt):
1. félév: Számítógépes alapismeretek, Szakszeminárium, Tájfutó térképek helyesbítése (spec. koll.)
2. félév: Általános kartográfia, Térképrendszerek, Térképhelyesbítés terepgyakorlat

Diplomamunkák:
2000
Domonyik Gábor: A GPS alkalmazásainak lehetőségei a tájfutó térképek készítésénél
Havas Gergely: Digitális domborzatmodell feldolgozása és megjelenítése térinformatikai szoftverekkel
Molnár Péter: Digitális tájfutó térképtár készítése
Szuromi Balázs: Tájfutótérképek készítése

1998
Pócs Bence: Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Botanikuskertjének felmérése és térinformatikai feldolgozása

1997
Rácz Szabolcs: Az intelligens közúti járműrendszerek és térképészeti vonatkozásaik: GPS/DGPS és az alkalmazott digitális térképek

Tudományos diákköri dolgozatok (a térképész TDK felelőse, témavezető):
2001. IV. A Természettudományi OTDK-ra bekerült dolgozatok:
Guszlev Antal: Többnyelvű, interaktív Európa térkép (2. díj)
Németh Bálint: Térképek a médiában
Spitzer Tamás: A 159-es autóbusz Csepel történetében


I/2. Új tanterv, tantárgy, módszer bevezetése, annak eredményessége, összegzése
A térképész szak általam kidolgozott új tantervét hosszas belső egyeztetések után 2000 végén fogadta el tanszékcsoportunk, majd 2001 márciusában a Kari Tanács. Ennek megfelelően fog elkezdődni az oktatás 2001 szeptemberében. Szintén én dolgoztam ki a kreditrendszer bevezetésére alkalmas változatot. A tanterv elkészítése többhónapos munka eredménye és a 10 évvel ezelőtti nagyobb átalakításnál is komolyabb változtatásokat tartalmaz, alkalmazkodva a digitális kartográfia teljes térhódításához: csökkent a hagyományos kartográfia aránya a számítógépes térképészet és a térinformatika ellenében.
Szintén fontosnak érzem, hogy alapvetően térinformatikai központú oktatásban kidolgoztam távoktatásra alkalmas tananyagokat a számítógépes kartográfia, térinformatikai megjelenítés tárgykörében (Unigis, Distance learning GIS, Lime), melyeket felső-, illetve középfokú képzésben lehet megfelelően hasznosítani.
Vállalt feladataim közé tartozott az internetes lehetőségek széles körű felhasználása az oktatásban. Szerencsére sikerült kollégáimmal is megismertetni a szakterület fontosságát, így mára már többük önállú honlapokat üzemeltet oktatási és kutatási tevékenységükhöz kapcsolódóan. Témavezetésemmel, Horváth Zsolt doktorandusz kivitelezésében elkészült a Domborzattan gyakorlat tananyagának webes változatam, bár a webes lehetőségek fejlődésével folyamatosan változik, bővül.


I/3. Tankönyv, jegyzet készítése, alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok
Bernek Ágnes-Bora Gyula-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla: Társadalomföldrajz a szakközépiskolák számára
(ábrák és térképek)
(Munkatársak: Kővári József, Kőhegyi Zoltán, Becker László)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 168 o.

Sárfalvi Béla: A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére
(ábrák és térképek)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 32 o.

Zentai László: Számítógépes térképészet
(A számítástechnika alkalmazása a térképészetben)
egyetemi tankönyv
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000. 248.o.

Zentai László: Számítógéppel segített térképszerkesztés (digitális kartográfia) (egyetemi jegyzet)
Tempus SJEP 11191-96, Budapest, 1999. 211.o.

Zentai László: Számítógépes térképészet (kézirat)
Source material ITC, NL; modules jointly developed by ITC/CSLM and partially funded by PHARE HU 94.05
Székesfehérvár, 1997. 212.o.

Bernek Ágnes-Sárfalvi Béla: Általános természeti földrajz a középiskolák számára
(ábrák és térképek)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. (1998., 2. kiadás) 222.o.

A fenti művek alapvetően két csoportba sorolhatók. A számítógépes kartográfiával kapcsolatos művek közül az egyetemi tankönyv megjelenése majd 2 évet csúszott finanszírozási problémák miatt. A könyv fogadtatása nagyon pozitív, bár a (logikusan) alacsony példányszám miatti viszonylag magas ár a potenciális vásárlók számát csökkenti.
A másik csoportba a középiskolai tankönyvekhez készített térképek és ábrák tartoznak. Ezeket is nagyon fontosnak tartom, hiszen a tankönyvek több szempontból is speciális igényeket támasztanak, amelyet eddig tudományos szempontból még nem vizsgáltak. Le kell kötni a diákok figyelmét, egy térképen csak viszonylag kevés témát szabad ábrázolni, de azokat megfelelően szemléletesen. A könyvek nagyon pozitív fogadtatása (rekord példányszám) következtében az ezek után készülő könyvekben már egyenrangú szerzőtársként fogok szerepelni, bár maguk a szerzők eddig is annak tekintettek.

I/4. PhD programok
A Doktori Iskolában két előadást tartok: Output-orientált digitális kartográfia, Az Internet szerepe és lehetőségei a térképészetben. Mivel a térképész szakon évente általában csak egy nappali doktorandusz van, így a nem ösztöndíjas doktoranduszokkal együtti 3-4 fős hallgatóság jelentősnek számít. A térképész doktoranduszokon kívül általában évente egy-egy más szakos (geológia, földrajz) hallgató is részt vesz az óráimon.
Eddig 4 doktorandusznak voltam a témavezetője, közülük egy már megszerezte a tudományos fokozatot:
Harkányiné Székely Zsuzsa: A víz- és tápanyag-utánpótlás kérdésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel (2000)
Egy másik esetben már csak a nyilvános védés van hátra:
Turczi Gábor: Térkép alapú informatika a földtudományban

I/5. Egyéb tevékenység
Nagyon fontosnak érzem szakterületünkön a kevés számú középfokú szaktanintézettel való kapcsolatunkat. A térképészet az FVM felügyeli, ez a középfokú oktatásban az Agrárszakoktatási Intézeten keresztül valósul meg. A térképész technikus képzés beindulásakor (1998 óta) engem bíztak meg az érettségi tételek elékészítésével, illetve az érettségi elnöki teendők ellátásával (Varga Márton Földmérő Szakközépiskola és Technikum, Budapest).


II. Kutatási tevékenység

II/1. Kutatások megvalósult eredményeinek összegzése
Legfontosabb kutatási területem az Output orientált digitális kartográfia. Bár sem a tanszéki költségvetésből, sem pályázati forrásokból nem sikerült beszerezni a szakterülettel való lépéstartáshoz szükséges berendezéseket (új levilágító, nagy formátumú szkenner és színes nyomtató), a pályazati időszakom alatt több figyelemre méltó végtermék készült vezetésemmel, illetve közreműködésemmel a tanszékünkön.
Az OTKA keretében „A számítógépes térképészet és a web kapcsolata” címmel sikerült elnyernem egy 4 éves támogatást, amely viszonylag biztonságos hátteret adhat a további kutatásokhoz.
A digitális kartográfia gyakorlati alkalmazása napjainkban már szinte teljes körű. A szakterületünkön működő vállalkozások örömmel fogadják hallgatóinkat, zömüknek – a naprakész tudásnak köszönhetően – nem okoz problémát az elhelyezkedés.
A topográfiai térképekkel kapcsolatos kutatásaimat segíti a „NATO kompatibilis digitális topográfiai térképek” című sikeres OM FKFP pályázatom. A kutatásokat befolyásolja, hogy Magyarország NATO tagsága következtében jelentős átalakulások folynak a Honvédségnél, mely a katonai térképészetet érinti. Remélhetőleg 2001 elejére a szervezeti keretek véglegessé válnak a MH Térképészeti Hivatala, illetve egy közhasznú társaság megalakulásával.
A GPS szakterületén tervezett kutatásokat Kovács Béla kollégám folytatja, aki ösztöndíjas időszakom elején lett doktorandusz és jelenleg tanársegéd, de a topográfiai térképek pontosságaival kapcsolatos kutatásokhoz magam is használom a módszert.

II/2. Publikációk, tudományos konferencián tartott előadások

a. Cikkek:

Zentai László: "ISOM2000, a tájfutótérképek jelkulcsai"
Geodézia és Kartográfia, 2001/1., 36-40.o.

Zentai László: "Education and Training Commission Report"
ICA Newsletter, 2000/June., 10.o.

Zentai László: "ICA-bizottsági ülés Budapesten"
Geodézia és Kartográfia, 2000/4., 39-40.o.

Zentai László: "Magyarország közigazgatási atlasza"
Geodézia és Kartográfia, 2000/4., 46-47.o.

Zentai László: "DTP a kartográfiában, a Desktop Mapmaking"
Magyar Grafika, 1999/3. (XLIII. évfolyam), 37-40.o.

Zentai László: "Tanácskozás a sajtótérképekről"
Geodézia és Kartográfia, 1999/3., 48.o.

Zentai László: "Térképész levelezőlista"
Geodézia és Kartográfia, 1999/1., 38-39.o.

Zentai László: "Térképészhírek"
Térinformatika, 1999/1., 6-7.o.

Zentai László: "Elkerülhető halálokok atlasza"
Geodézia és Kartográfia, 1998/1., 43-5.o.

Zentai László: "A térképészet lehetőségei a WWW-n"
Geodézia és Kartográfia, 1997/3., 25-29.o.


b. Könyvek, atlaszok, konferenciakötetek:


ed. János Tardy: „Értékőrző Magyarország”
TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 2000., 180 o. (térképek)

„Esztergomi Főegyházmegye I-IV.”
(Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 9.)
Összeállította: Hegedűs András - Tóth Krisztina, sorozatszerkesztő: Szántó Konrád, Zombori István
Esztergom 2000, (IV. kötet: térképek)
ISBN 963 8472 07 3 (összkiadás), ISBN 963 8472 553

ed. Zentai László: „International Specification for Orienteering Maps”
International Orienteering Federation, Helsinki 2000., 36 o. ISBN 951 98553 0 0

Zentai László: „Számítógépes térképészet” (A számítástechnika alkalmazása a térképészetben)
egyetemi tankönyv
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000. 248.o. ISBN 963 463 317 X

Zentai László: "Desktop mapping and GIS in the web era"
In: Proceedings of International Conference Intercarto 6 (GIS for Sustainable Development of Territories)
Russian Academy of Sciences, Kola Science Centre, Institute of the North Industrial Ecology Problems
Apatity, Russia 2000.
ed.: V.S. Tikunov, G.V. Kalabin, T.D. Makarova, Volume 1. 65-68. o.

ed. Zentai László: „Magyarország közigazgatási atlasza 1914”
Talma Könyvkiadó, 2000., 197 o. (térképek) ISBN 963 85683 2

Bernek Ágnes-Bora Gyula-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla: „Társadalomföldrajz a szakközépiskolák számára”
(ábrák és térképek)
(Munkatársak: Kővári József, Kőhegyi Zoltán, Becker László)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 168 o.

Sárfalvi Béla: „A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére”
(ábrák és térképek)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 32 o.

ed. János Tardy: „Conserving Hungary's Heritage (The National Parks and World Heritage Sites)”
TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 1999., 180 o. (térképek)

Zentai László: „Számítógéppel segített térképszerkesztés (digitális kartográfia)” (egyetemi jegyzet)
Tempus SJEP 11191-96, Budapest, 1999. 211.o.

The Budapest Business Journal's City Guide Hungary / Magyarországi városkalauz 1999 (térképek)
Új Világ Lapkiadó Kft., 1999., 112 o., 46 térkép ISBN 1419-8193

ed. Lelkes György: „Magyar helységnév-azonosító szótár”
(térképek készítése, egységesítése)
Talma Könyvkiadó, Baja, 1998., 936 o., 64 térképlap ISBN 963 85683 1 3

Zentai László: "Orienteering maps toward 2000"
In: Proceedings of the Joint Seminar on Maps for Special UsersNational Committee of International Cartographic Association, Polish Academy of Sciences, Head Office of Geodesy and Cartography of Poland, Agricultural University of Wroclaw, Wroclaw, 1998.
ed.: Jacqueline M. Anderson, Ewa Krzywicka-Blum, 165-168. o.

Zentai László: „Számítógépes térképészet” (kézirat)
Source material ITC, NL; modules jointly developed by ITC/CSLM and partially funded by PHARE HU 94.05Székesfehérvár, 1997. 212.o.

Atlas of leading and 'avoidable' causes of death in countries of Central and Eastern Europe
(térképek, projektvezető)
Hungarian Central Statistical Office Publishing House, Budapest, 1997. 323.o.
ISBN 963 215 146 1

Bernek Ágnes-Sárfalvi Béla: „Általános természeti földrajz a középiskolák számára” (ábrák, térképek)
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. (1998., 2. kiadás) 222.o.


c. Konferencia előadások:

2000. VIII. 23. „Desktop mapping and GIS in the web era”
Intercarto6 Konferencia, Apatyiti, Oroszország
2000. VIII. 17. „Magyarország közigazgatási atlasza 1914”
HUNGEO 2000 Konferencia, Piliscsaba
2000. II. 5-6. „Internet - past, present, future”„Two Hungarian atlases”
Meeting of the Commission on Education and Training, Budapest
1999. VIII. 2. „ISOM2000”
8th International Conference for Orienteering Mapping, Inverness, Skócia
1999. II. 6. „DTP a kartográfiában, a Desktop Mapmaking”
Fairprint '99, IV. Országos DTP-Konferencia és Kiállítás, Balatonfüred
1999. I. 17. „Mass media, maps, mistakes”
International Workshop on MassMediaMaps, ELTE, Budapest
1998. VI. 23. „Computer Aided Cartography - a DLG module”
Open GIS Education for Professionals, Műszaki Egyetem, Budapest
1998. VI. 2. „Orienteering maps toward 2000”
The Joint Seminar: Maps for Special Users, Wroclaw, Lengyelország
1997. X. 16. „Térkép és webmester”„Milyen a jó webtérkép?”
8. Térinformatika a környezetünkért" Konferencia, MÁFI
1997. VIII. 9-11. „Introduction to ISOM 2000”
7th International Conference for Orienteering Mapping, Grimstad, Norvégia


d. Szakmaspecifikus alkotások (önálló térképek, CD-ROM-ok):

CD:
Mitteleuropa
- Vienna, Praga, Budapest (CD)
Ulysse Mitteleuropa, Shendene & Moizzi Associati, Milano 1999.

Térkép:
2001

Budapest közlekedési hálózata 1:40000
2000
Salgótarján 1:17500
Békéscsaba 1:13000
Várgesztes-Vérteskozma 1:15000
Vérteskozma-Várgesztes 1:15000
Kőhányás-Várgesztes (Német-völgy) 1:15000
1999
Budapest (citymap for visitors) 1:15625
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, falusi turizmus 1:200000
Rétköz 1:200000
Öreg Kotló-hegy 1:15000
Péti-hegyek 1:15000
1998
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképe 1:200000
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (zsebtérkép) 1:300000 (megyetérkép)
Szabolcs és térsége (térségi idegenforgalmi térkép) 1:50000
Hrebienok (Szlovákia) 1:10000
Ruchama (Izrael) 1:15000
1997
Budapest közlekedési térképe, 1997. 1:40000
Békéscsaba 1:13000, 1:8000
Radfahr-, Wander- und Reitwegekarte Sankt Martin an der Raab, Minihof-Liebau, Neuhaus am Klausenbach, Mühlgraben in Naturpark Raab am Dreiländereck 1:25000
Beit Keshet (Izrael) 1:15000
Rakitna (Szlovénia) 1:10000, 1:15000

II/3. Tudományszervező tevékenység:

Részt veszek több ilyen jellegű munkában, bizottságban:

Rendkívül fontos tudományszervező tevékenységnek tartom a szakmai kapcsolatot a térképész szakmában érdekelt térképész és térinformatikai vállalkozásokkal, intézményekkel. Ezt jól példázza, hogy a Nemzeti Kutatásfejlesztési Program első fordulójában három pályázatban is részt vettem, ebből kettő a második fordulóra is együtt maradt.

II/4. Tudományos elismerések az ösztöndíjas időszakban
2001
Magyar Térképészek Egyesülete (MATE) szakmai pályázat 2001
(Értékőrző Magyarország – térképek (szakmai díj))
Szép magyar térkép pályázat 2000.
(Magyarország közigazgatási atlasza, 1914 - szerkesztő (I. díj))
Társadalomföldrajz a szakközépiskolák számára - ábrák és térképek (dicséret)

1998
Szép magyar térkép pályázat 1997. II. díj
Atlas of avoidable death - térképek, projektvezető

1997
Szádeczky-Kardoss Elemér díj


Budapest, 2001. május 8.Vissza Zentai László publikációs listájához!
Vissza Zentai Lászlóhoz!
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!