IV. fejezet

A tengernevek eredete

 

 

001 Arktikus-középtenger (-óceán)

Az Északi-sarkvidéken fekvő, annak területéhez tartozó vízfelületre utal a név.

ld.: Arktisz = Északi-sarkvidék

[Ma6/I.115]

 

 

002 Baffin-öböl (-tenger)

William Baffin (1584-1622) brit tengerész és felfedező emlékére elnevezett tengerrész, aki Robert Bylot társaságában a "Discovery"-vel, 1916-ban az Északnyugati-átjáró keresése során tárta fel az öböl keleti és nyugati partjait.

[Ma6/I.135; Ma7/362-365; An10/202; An11/107,220; An12/39]

 

003 Barents-tenger

Willem Barents (Barendts, Barentsson) (1550, 1560 körül—1597) holland hajós és felfedező emlékét őrző elnevezés, aki az Északkeleti-átjáró keresése során többször (1594, 1595, 1596-1597) hajózott e tengeren, és utolsó útja során itt vesztette életét.

[Ma6/I.168; Ma7/384-391; An11/126,220; An12/43]

 

004 Beaufort-tenger

Sir Francis Beaufort (1774-1857) angol tengernagy és hidrográfus tiszteletére elnevezett tengerrész, aki a napjainkig használt szélerősségskála kidolgozója.

[An10/204; An12/47; An13/223; Cs1/53; Or9/3.605-606]

 

005 Bering-tenger

Vitus Jonassen (Jonssen) Bering (1680 v. 1681-1741) dán kutató nevét őrző tenger, aki Nagy Péter orosz cár tengerészparancsnokaként, 1728-ban járt a róla elnevezett szorosban a Seward-félsziget (Alaszka) és a Daurkin-félsziget (a Csukcs-félsziget ÉK-i nyúlványa) között,miután áthajózott a Bering-tengeren.

[Ma6/I.203; Ma7/421-424; An11/222; An12/50]

 

006 Csukcs-tenger

Valószínűleg a Csukcs-félsziget őslakóiról a csukcsokról nevezték el.

ld.: Csukcs-félsziget

[Ma6/I.374]

 

007 Észak-amerikai-szigetvilág

Észak-Amerika szárazföldjét északon övező szigetek, amelyek szerkezeti szempontból a kontinenshez tartoznak, csupán a jégkorszak után nyomult be a túlmélyített, lepusztított területekre a tenger, tengerszorosok, átjárók szövevényét alkotva. A kontinenst Martin Waldseemüller (1470-1521) német térképész 1507-ben nevezte el Americának az olasz Amerigo Vespucci (1454-1521) tiszteletére,aki megállapította, hogy a Kolumbusz által felfedezett föld önálló kontinens.

[Ma6/I.98]

vö.:Kanadai-szigettenger

 

008 Északi-Jeges-tenger

Az "Északi-" jelző itt a Déli-Jeges-tengertől vagy Déli-sarki-óceántól való elkülönítést célozza, mely utóbbin egyes szerzők az Antarktiszt övező, egyébként az Atlanti-, az Indiai- és a Csendes-óceánhoz sorolt sarkvidéki vizeket értik.

 vö.: Jeges-tenger

 

009 Északi-sarki (Északsarki)-középtenger (-tenger)

A név arra utal, hogy e tenger az Északi-sarkot övezi. Az Északi-sark név a latin Polus Arcticus tükörfordítása, amely viszont a görög πολοσ αρχτιχοσ ból ered.

[Ma6/I.432]

 

010 Északnyugati-átjáró

Amerika felfedezése után több mint három évszázadon át keresték a kutatók ezt a tengeri utat, amely a kontinens északi megkerülésével teszi lehetővé az Atlanti-óceánból a Csendes-óceánba való átjutást. Ez először Roald Amundsen (1863-1928) norvég sarkkutatónak sikerült ("Gjöa" expedíció, 1903-1906).

[An12/302]

 

011 Európai-Északi-tenger

A Grönlandi- és a Norvég-tenger összefoglaló neve. A német Europäisches Nordmeer tükörfordítása. A kontinensnév a görög Ευρωπη átvétele a latin Europa közvetítéssel.

Etimológiája vitatott.

[Ma6/I.463]

 

012 Fehér-tenger

Az elnevezést éghajlati jelenségek magyarázhatják: novembertől májusig a tenger felszínét hófödte, fehér jég borítja, a jégmentes hónapokban pedig vize fehéres árnyalatú.

[Ma6/I.446]

 

013 Grönlandi-tenger

Az elnevezés Grönland sziget nevéből származtatható, amelynek jelentése "zöld ország". A sziget névadója Vörös Erik, normann hajós volt 983-ban.

[Ma6/I.533; Ma7/58; An11/48,49]

 

014 Hudson-öböl

Henry Hudson (1550 körül-1611) angol tengerész emlékét őrző név, aki 1610-ben az Északnyugati-átjáró keresése közben hajózott be az öbölbe, s itt telelt. 1611-ben egy matrózlázadás során, fiával és hat társával együtt élelem és fegyver nélkül csónakba tették és sorsára hagyták.

[Ma6/I.614; Ma7/360-362; An11/104-106,220; An12/193]

 

015 Jeges-tenger

A név arra utal, hogy a tenger felszínének nagy részét egész éven t jégpáncél borítja.

[Ma6/I.656]

 

016 Kanadai-szigettenger

Kanada északi partját övező, szigetekkel sűrűn teletűzdelt tengerrész. A kanata "falu, közösség" huron-irokéz szó. Jacques Cartier francia hajós beszámolójában, 1534-ben bukkan fel. Előbb egy indián falura vonatkozott, később vele jelölték a Szent Lőrinc-folyót, majd egész Kanadát.

[Ma6/I.687]

vö.:Észak-amerikai-szigetvilág.

A szigetvilág fogalom a terület szárazföldi,a szigettenger fogalom pedig a terület tengeri jellegét domborítja ki. Lényegében mindkét fogalom ugyanazt a képződményegyüttest takarja.

 

017 Kara-tenger

A belé torkolló Kara folyó nevéből.

[Or9/11. 460. old. 1368. hasáb 9. sor]

 

018 Kelet-szibériai-tenger

Kelet-Szibéria északi partjainál húzódó tenger.

vö.: szibériai-tenger; Kelet-, Nyugat-

 

019 Laptyev-tenger

Ezt a tengert 1913-ban nevezték el a cár szolgálatában álló, Szibériát és a szibériai tengereket kutató unokatestvérekről: Hariton Prokofjevics Laptyevről (?-1763) és Dmitrij Jakovlevics Laptyevről (?-?).

[Ma6/II.16; Ma7/432-436]

 

020 Lincoln-tenger

A grönlandi Nyeboe-, Wulff- és Nares-föld előtt elterülő tenger. Az 1871-1873 között Grönlandon kutató "Polaris" expedíció által, Abraham Lincoln (1809-1865), az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke tiszteletére elnevezett tengerrész.

[An10/282]

 

021 McKinley-tenger

Tenger a grönlandi Peary-föld északnyugati része mentén. E tengerrészt Peary nevezte el 1898-1902 közötti kutató-útján, William McKinley (1843-1901), az 1901 szeptemberében meggyilkolt amerikai elnök tiszteletére, akinek utasítására 1897-ben engedélyezték a kutatónak a flottától való eltávozását.

[An10/287]

 

022 Nordensjöld-tenger

A Laptyev-tenger lassan feledésbe merülő másik neve. Az elnevezés Niels Adolf Erik von Nordenskiöld (Nordensjöld, Nordenskjöld) (1832-1901) svéd földrajztudós- és kutató- ra utal, aki az 1878-1880-as "Vega" expedíció során ezt a tengert is érintve az Északkeleti-átjárón keresztül jutott el az Atlanti-óceánból a Csendes-óceánba.

[Ma7/659-660; An10/304; An11/184; An12/299]

 

023 Norvég-tenger

Norvégia partjainál húzódó tengerrész.

 

024 Nyugat-szibériai-tenger

Nyugat-Szibéria északnyugati széléhez csatlakozó tenger.

 vö.: szibériai-tenger; Kelet-, Nyugat-

 

025 Pecsora-tenger

A beléje ömlő Pecsora folyó nevéből. Ennek etimológiája tiszázatlan, de a névalakra feltétlenül befolyással volt az óorosz печера "barlang", mivel a Pecsora mentén számos barlang van, amely egykor lakóhelyül is szolgált.

[Ma6/II.329]

 

026 szibériai-tenger; Kelet-, Nyugat-

Szibéria nevéből. Az újkori latin Siberia átvétele, amelynek forrása az orosz Сибирь, mely utóbbi úgy keletkezhetett, hogy az Irtis vidékén 1200 körül alakított kánság fővárosának nevét átvitték a vidékre. A városnév mongol eredetű lehet; vö. kalmük šiwr "erdőség, bozótos láp, őserdő". Más feltevés szerint a Szibéria helynév azzal a tisztázatlan etimológiájú népnévvel tartozik össze, amely a Mongolok Titkos Történetében šibir alakú.

[Ma6/II.575]

 

027 Wandel-tenger

A grönlandi Peary-föld keleti részéhez csatlakozó tenger. Az 1906-1908-as "Danmark" expedíció ltal, Carl Frederik Wandel (1843-1930) dán tengerésztiszt tiszteletére elnevezett tengerrész, aki Grönland geológiai és földrajzi, valamint a szigetet övező vizek hidrográfiai kutatásában jelentős szerepet játszott.

[An10/361]