Publikációs lista: Klinghammer István


Könyvek:

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: A tematikus kartográfia alapelvei
OFTH Térképészeti közlemények, Budapest, 1974. 168 o., 85. ábra, 2 táblázat

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép
Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. 385 o., 262 ábra

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Kartográfia I. Mezőgazdasági Kiadó,
Budapest, 1982. 178 o., 63 ábra (második kiadás 1986.)

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Kartográfia II. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest, 1983. 186 o., 85 ábra (második kiadás 1986.)

Klinghammer I.: A kartográfia kialakulása napjainkig
(Tudománytörténeti áttekintés a kezdetektől a digitális tematikus térképek szerkesztéséig)
ELTE-MTA, Budapest, 1991. 99 o., 41 o. függelék, 1 táblázat, 9 ábra (akadémiai doktori 1992.)

Klinghammer I. - Ormeling, F. - Zentai L. (szerk.): Electronic Atlases
International Cartographic Association, Budapest, 1993. 184 o., 5 térkép
(Published with assistance of Cartographia Ltd., Hungary)

Klinghammer I. - Pápay Gy. - Török Zs.: Kartográfiatörténet
Eötvös Kiadó, Budapest, 1995. 189 o., 75 ábra

Klinghammer I.: A föld- és éggömbök története
Eötvös Kiadó, Budapest, 1998. 106 o. 89 kép


Könyvrészletek:

Klinghammer I. - Kretschmer I.: Klimakarte, 413-415 o.
és Klinghammer I.: Vegetationskarte, 851-853 o.
In: Enzyklopädie der Kartographie, Band C/1-2.
Lexikon der Geschichte der Kartographie.
F. Deuticke Verlag, Wien, 1986.

Klinghammer I.: Line Construction;
Map Orientation;
Relief Representation I., II., III.;
Hydrography c. fejezetek.
In: Basic Cartography (angol, spanyol és francia nyelven),
International Cartographic Association by Elsevier Publishers,
Utrecht, 1989. 405. o.

Klinghammer I.: Az Atlas Minor
In: Studia Cartologica, Budapest, 1987. ELTE Térképtudományi Tanszékének évkönyve,
10. kötet 33-42 o.

Klinghammer I. - Györffy J. - Karsay F. -Török Zs.: Magyarország térképi ábrázolása
In:Magyarország földje,Pannon Enciklopédia
Kertek 2000 Kiadó, Budapest, 1997.
20-38.o., 41 ábra


Egyetemi jegyzetek:

Klinghammer I. - Füsi L. - Stegena L.: Az automatizálás a kartográfiában. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1972. 118 o.

Klinghammer I. - Györffy J.: Matematikai statisztikai módszerek térképészek számára.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 96 o.

Klinghammer I.: Felméréstani alapismeretek. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1973. 72 o.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia
Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 152 o. (második kiadás: 1985.)

Klinghammer I.: Tervezési kartográfia
Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. 168 o. (második kiadás: 1983.)

Klinghammer I.: A kartográfia alapjai
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 89 o., (második kiadás: 1979.)


Tanulmányok:

Klinghammer I.: A lumineszkálás jelenségeinek gyakorlati alkalmazási lehetőségei a kartográfiában.
ELTE egyetemi doktori értekezés, 1967.

Klinghammer I.: A lumineszkálás jelenségének kartográfiai alkalmazása
Geodézia és Kartográfia, Budapest 1969. 21. évf. 1. szám, 29-33. o.

Klinghammer I.: A magyar földgömb készítés történetéből
Geodézia és Kartográfia,Budapest 1969. 21.évf. 3.szám, 208-211.o.

Klinghammer I.: Kombinált koncentráció index számolás és ábrázolása
In: Népesség-térképészeti tanácskozás
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület, Budapest 1969. 6 o.

Klinghammer I.: A tematikus térképek ábrázolási módszereinek áttekintése
Geodézia és Kartográfia, Budapest 1970. 22. éfv. 5. szám, 369-375. o.

Klinghammer I.: Tematikus térképábrázolási módok generalizálási kérdései.
In: Studia Cartologica, Budapest, 1970. 2. kötet, 107-122. o.

Klinghammer I.: A térképkészítés automatizálásának lehetőségei
Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1971. 23. évf. 1. szám, 39-45 o.

Klinghammer I.: Kartogramkészítés fotomaszk eljárással
Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1971. 23. évf. 3. szám, 210-220. o.

Klinghammer I.: Természettudományi Lexikon geodéziai és kartográfiai címszavai
Budapest, 1971.

Klinghammer I.: A kartográfus továbbképzés Magyarországon
MÉM-OFTH tájékoztató, Budapest, 1971.

Klinghammer I. - Stegena L.: Evaluation of Maps by Information Theory
Hungarian Cartographical Studies, Budapest 1972. 53-58. o.

Klinghammer I.: A nyugati országok térképrendszerei
ELTE geológus továbbképzés anyaga. Budapest 1972. 21 o.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Vyhotovenie diagramovych máp pomocou pocitatov
In: Automatizácion za dalsi rozvoj spolocenského uplatnenia kartografie.
Slovenská vedeckotechnická spolocnost, Bratislava, 1972. 264-265. o.

Klinghammer I.: A magyar földgömbkészítés történetéből
In: Studia Cartologica, Budapest 1973.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: A diagramtérképek számítógépes előállítása
Geodézia és Kartográfia, Budapest 1973. 25. évf. 1.szám, 31-41.o.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Négyzethálós térkép területi adatszolgáltatás és tervezés szolgálatában
Geodézia és Kartográfia, Budapest 1973. 25. évf. 3. szám, 221-228. o.

Klinghammer I.: Mikor gazdaságos az automatizált térképkészítés?
In: Közgazdasági kérdések a földmérés és térképészet területén
MTESZ kiadvány, Budapest 1973. 141-152 o.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Automated map information service
In: Automation the new trend in Cartography
Final report on the ICA commission III., Budapest
Institut of Surveying and Mapping. 336-339. o. 1973.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Vyhotovenie diagramovych máp pomocou pocitacov
Geodeticky a Kartograficky Obzor, Praha 1973. 20.sz. 20-27. o.

Klinghammer I. - Draskovits Zs.: A térképkészítés automatizálása a tematikus térképek területén
In: A szakemberképzés és továbbképzés kérdései
MTESZ kiadvány 4 o. 1974.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Utilizacion en el desarrollo regional para planificacion urbana de mapas nacionales de cuadruculas
In: VII. Conferencia International de Cartografia
Resumenes de Comunicaciones, Madrid, í974. 6 o.

Klinghammer I. - Fehér K.: Legend: Proposal of Conventional Symbols on Maps of Regional Development (Industry and Transportation)
Compiled on Behalf of the Hungarian Ministry for Building and Regional Development, Madrid, 1974.

Klinghammer I.: Grafikai módszerek - Információs célokat szolgáló tanulmányok
szemléltetésére. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1976. 79 o.

Klinghammer I. - Radó S.: A térképészet új perspektívái és feladatai
Geodézia és Kartográfia, Budapest 1976. 28. évf. 4. szám, 420-424. o.

Klinghammer I. - Radó S.: Kartográfija, novie horizont u zadácsi
In: Szerija geograficseszkaja. Izvesztija Akademii nauk.
SzSzSzR Moszkva 1977. 1. szám, 25-31. o.

Klinghammer I. - Radó S.: New Perspectives and Tasks of Cartography
VIII. UN Regional Cartographic Conference for Asia and the Far East, Bangkok 1977. 11 p.

Klinghammer I.: A tematikus kartográfia automatizálása (A szemiotika és az információelmélet a kartográfia elméletben)
Kandidátusi értekezés, 151 o., 51 ábra, 20 melléklet, 1978.

Klinghammer I.: A térképkészítés automatizálása
In: Az automatizálás közgazdasági kérdései nemzetközi tanácskozás kiadványa
METESZ-GKE, Budapest, 1978. 6 o.

Klinghammer I.: Cartographic Education in Hungary
In: Internationales Jahrbuch für Kartographie,
XXII. Kötet, Kirschbaum Verlag, Bonn, 1982. 78-82. o.

Klinghammer I.: Primjena Kompjutera u izradi karta i kartograma
In: Geodetski fakultat sveucilista u Zagrebu Zbornik Radova,
Niz A, Svezak broj 33, 1982. 61-73 o.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Möglichkeiten der Kategorienbildung und die computergesteuerte Kartogram - und Diagrammherstellung.
In: Probleme der thematischen Kartographie und der Automatisierung der Kartenherstellung.
Dresden, 1983. TU Dresden, 83-89. o.

Klinghammer I.: Der Atlas der Donauländer - das Lebenswerk von Josep Breu.
In: Österreichische Osthefte, Jhrg. 226. Wien, 1984. 124-144. o.

Klinghammer I.: New Trends in Cartography
In: International Yearbook of Cartography, XXVIII. kötet, Kirschbaum Verlag,
Bonn, 1988. 74-89. o.

Klinghammer I.: Teaching Computer Assisted Map Design - New Trends in Cartography
International Cartographic Association, Münich, 1988.
(Published with assistance of Siemens Data System) 45-69. o.

Klinghammer I. - Györffy J.: Zur Wahl der Kartennetzentwürfe für thematische Weltatlanten
In: Zum Problem der thematishen Weltatlanten
Gotha, 1988. VEB H. Haack, 90-100. o.

Klinghammer I.(szerk.): Digitális térképi adatok átviteli szabványa
In: Studia Cartologica 11. kötet, Budapest, 1989. 41 o., 52 melléklet.

Klinghammer I. - Orgoványi A.: Zur Geschichte der Kartographie Ungarns in zeitlicher Abfolge
In: Internationales Jahrbuch für Kartographie, XXIX. kötet, Kirschbaum Verlag,
Bonn, 1989. 109-132. o., 8 ábra, 1 táblázat

Klinghammer I.: Teaching Cartography for Environmental Information Management - Environmental aspects of agricultural mapping in Hungary
International Cartographic Association, Enschede, 1989. (Published with assistance of Intergraph, Benelux and University of Utrecht) 59-62. o.

Klinghammer I. - Orgoványi A.: Földünk és a Világegyetem képe
Int: Coronelli Gesellschaft, Wien, 1989. 24 o., 32 ábra, (német és angol nyelven is.)

Klinghammer I.: University training of cartographers in Hungary
In: Hungarian Cartographical Studies, ICA Nat. Commitee Budapest, 1989., 271-280. o.

Klinghammer I.: A Dunamenti országok atlasza, az együttműködés példája
Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1990. 42. évf. 3. szám, 198-201. o.

Klinghammer I.: The Freshwater Atlas of Hungary
Teaching the Interface between Cartography, Remote Sensing and GIS
International Cartographic Association, Utrecth, 1990.
(Published with assistance of Eurosense Nederland and University of Utrecht), 41-44. o.

Klinghammer I.: Térképészképzés Magyarországon
Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1991. 43. évf. 3. szám, 197-202. o.

Klinghammer I.: A mezőgazdasági térképezés története
Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1991. 43. évf. 2. szám, 76-79. o.

Klinghammer I. - Zentai L.: Electronic Atlases - Some thoughts on the questions discusses at the joint meeting of three ICA commissions
International Cartographic Association, Budapest, 1993. 7-100.

Klinghammer I. - Györffy J.: Szemléletes tematikus világtérképek vetületi fokhálózat - elforgatással.
Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1995. 1-2.füzet, 91-100.o.

Klinghammer I.: Towards Digital cartography
Mi a digitális kartográfia?
CAD/CAM and Multimedia, CAMP '95 Conference
Proceedings, 1995. Budapest, 86-90.o.

Klinghammer I.: A térképezés története Magyarországon
In: Pro Geographia Humana
Eötvös Kiadó, Budapest, 1995., 145-169.o.

Klinghammer I.: A Kárpát régió atlasza
Földrajzi értesítő XLIV.évf. 1995. 3-4.füzet, 273-279.o.

Klinghammer I.: Az egyetemi térképészképzés története
Földrajztanítás, Budapest, 1995. XXXV.évf. 1-2.sz. 17-19.o.

Klinghammer I.: Egy Európa-atlasz koncepciójáról és szükségességéről
Geodézia és Kartográfia XLVIII. 1996. 5.szám, 20-26.o.

Klinghammer I.: Die Notwendigkeit und die Ziele eines Europa-Atlas
Kartographische Nachrichten, Bonn, 1996.,46.évf. 4.szám 133-137.o.

Klinghammer I. - Gercsák G.: Földrajz, távérzékelés, térképezés
Földrajzi Közlemények, Budapest (XX/XLIV), 1996. 4.szám 271-275. o.

Klinghammer I.: A magyar térképészet Lázár deáktól napjainkig
Magyar Tudomány, XLII. kötet, 9. szám, 1997. 1037-1056. o. 14 ábra

Klinghammer I.-Gercsák.G.: Der Ungarische Geograph Pál Teleki als Mitglied der Mossul-Kommission
Cartographica Helvetica 1999. 19. szám, 17-25.o. 12 ábra

Klinghammer I.: Nemzetiségi térképek szerkesztésének története
in: Frisnyák S. (szerk): A Felvidék történeti-földrajza. 1998. 217-222.o.

Klinghammer I.: Kartographie – Ist eine Wissenschaft ?
Berliner Manuskripte zur Kartographie, Berlin, 2000. 6 o. (in print)

Klinghammer I.: A magyar térképészet az évszázadok tükrében.
in: Geomatika, 1999. 8.,9. és 10. sz. 9-10.o., 12-14.o., 11-13.o.

Klinghammer I.: Visszaemlékezés Radó Sándorra és a nemzetközi Térképészeti Társaságban végzett tevékenységére.
in: Földrajzi Közlemények. 1999. CXXII/XLVI. kötet 3-4.sz., 207-212.o.

Klinghammer I.: A földmérőmérnök-képzés 50 évéhez
in: Geodézia és Kartográfia, 1999. 51.évf.12.sz. 18-20.o.

Klinghammer I.: Kartographie – eine selbständige Wissenschaft?
in: Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen
Reihe C, Kartographie, Band 18., 21-29.o.
magyarul: Kartográfia – tudomány-e a térképkészítés?
in: Geodézia és Kartográfia, 2000. LII.évf. 5.szám, 36-39.o.

Klinghammer I.: Az iskolai atlaszok történetének kezdetei.
(Miből tanultak az egykori diákok?)
in: Orbis Pictus., OPKM Kiadó, Budapest, 2000. 43-50.o.

Klinghammer I.: Egy eurokonform tankönyv és iskolai zsebatlasz a XVI. századi Magyarországról.
in: Történelem. Budapest, 2000. XLII.évf. 3.sz., 12-21.o.

Klinghammer I.: Magyarország 1000 éve a térképeken
in: Millenniumi Kiállítás (kiállításvezető) MFTTT Kiadó, Budapest, 2000., 5-16.o.
(Másod megjelenés: Mérnökújság, Budapest, 2000., VII.évf. 10.sz. 10-130.o.

Klinghammer I.: Miféle szerzet a térképész ? (Amit a literátus emberek a térképkészítésről mesélnek.)
in: Magyar Tudomány, Budapest, 2000., XLI. kötet, 11.sz. 1352-1359.o.

Klinghammer I.: Kartographie – eine Wissenschaft ?
in: Berliner Manuskripte zur kartographie. Reie Universität Verlag, berlin, 2000., 32-39.o.


Kutatási beszámolók:

Klinghammer I.: Gazdasági térképek számítógépes előállítása
MÉM-OFTH tanulmány, Budapest, 1971. 62. o.

Klinghammer I.: Térképi információrács kidolgozása a területi tervezés számára
MÉM-OFTH tanulmány, Budapest, 1972. 48 o.

Klinghammer I.: A tematikus kartográfia alapjai
ÉVM tanulmány, Budapest, 1972. 109 o.

Klinghammer I.: Automatikusan előállított jelek és diagramok
ÉVM tanulmány, Budapest, 24 o. 1972.

Klinghammer I. - Brandisz K.: Pontkartogramok FOTOMASZK eljárással
ÉVM tanulmány, Budapest, 1972.

Klinghammer I. - Draskovits Zs. - Kis K.: A COMAPO eljárás
ELTE tanulmány, Budapest, 1972. 31 o.

Klinghammer I.: Földrajzi névtár automatizált rendszere
MÉM- OFTH tanulmány, Budapest, 1973. 51 o.

Klinghammer I. - Stegena L.: A környezetvédelmi térképezés
MÉM-OFTH tanulmány, Budapest, 1974. 49 o.

Klinghammer I.: A területi tervműveletek térképigénye (Tervezési térképészeti tanulmány)
ÉVM tanulmány, Budapest, 1974. 62 o.

Klinghammer I.: Az infrastruktura adatok térképi adatbankja
ÉVM tanulmány, Budapest, 1974. 46 o.

Klinghammer I.: Kartográfiai módszerek alkalmazása a területi tervezésben
ÉVM tanulmány, Budapest, 1976. 185 o.

Klinghammer I. - Kis K.: A csoportképzés optimalizálása a tervezési-gazdasági atlaszok szerkesztésénél
ELTE-MÉM-OFTH tanulmány, Budapest, 1976. 27 o.

Klinghammer I. - Kis K.: Diagramtérképek automatizált előállítása
MÉM-OFTH 1978. 67 o., 11 táblázat, 4 melléklet.

Klinghammer I. - Györffy J.: MÁFI fúrási atlasz vetületi segédletei
KFH-MÁFI, 1979. 48 o.

Klinghammer I. - Lerner J. - Györffy J.: Tematikus atlaszlapok szerkesztése kozmosz műholdfelvételek alapján
OFTH-FÖMI, 1982. 120 o., 80 ábra.


Atlaszok, térképek:

Klinghammer I. (szerk.): Magyarországi mélyfúrások atlasza
1963-1975. KFH-MÁFI, Budapest, 1983.

Klinghammer I. (szerk.): Magyarország Ivóvízbázis Atlasza
ELTE-KGI, 1989. 12 térképlap, 16 o. magyarázó, 190 o. adatgyűjtemény

Klinghammer I. (et al):Rónai András Közép-Európa Atlasza 1945. (elektronikus fakszimile)
Püski Kiadó-Szt. István Társulat - ELTE, Budapest, 1993., 411 o. 171 térkép (angol nyelven is)

Klinghammer I. (et al): Ráckeve üdülőkörzet környezeti atlasza
24 térképlap, KDKV-ELTE, Budapest, 1993.

Klinghammer I. (et al): Politikai és Gazdasági Világatlasz - CD atlasz
ELTE-Cartographia-Rudas & Karig Budapest, 1994.

Klinghammer I. - Becker L.: Magyarország természetvédelmi területének térképe
OKTH, 1982.

Klinghammer I. (et al): Magyarország felszínközeli (20-50 m) vízadó képződményeinek vízminőségi jellemzése
ELTE-VGI, 1987.

Klinghammer I. (et al): A felszín alatti vizek minőségi osztályozása (50-100 m mélységközre vonatkozóan)
ELTE-VGI, 1987.

Klinghammer I. (et al): Magyarország fő ivóvízadó képződményeinek jellemzése
ELTE-VGI, 1987-88.

Klinghammer I. (et al): Országos vízminőségi törzshálózat
ELTE-VGI, 1988.

Klinghammer I. (et al): Regionális jelentőségű távlati vízbázisok
ELTE-VGI, 1988.

Klinghammer I. (et al): Országos felszínalatti vízminőségi törzshálózat
ELTE-VGI, 1988.

Klinghammer I. (et al): Vízvédelmi szempontból kiemelt és fokozottan védett területek
ELTE-VGI, 1988.

Klinghammer I. (et al): Vízbázisvédelmi program
ELTE-VGI, 1988.
Klinghammer I. (szerk.): Magyarország Ivóvízbázis Atlasza
ELTE-KGI, 1989. 12 térképlap, 16 o. magyarázó, 190 o. adatgyűjtemény

Klinghammer I. (et al):Rónai András Közép-Európa Atlasza 1945.
(elektronikus fakszimile)
Püski Kiadó-Szt. István Társulat - ELTE, Budapest, 1993., 411 o. 171 térkép
(angol nyelven is)

Klinghammer I. (et al): Ráckeve üdülőkörzet környezeti atlasza
24 térképlap, KDKV-ELTE, Budapest, 1993.

Klinghammer I. (et al): Politikai és Gazdasági Világatlasz - CD atlasz
ELTE-Cartographia-Rudas & Karig Budapest, 1994.

Klinghammer (et.al.): Atlas of Leading and Avoidable `Causes of Death in Countries of Central and Eastern Europe
Hungarian CSO Publishing House, Budapest, 1997. 406 térképVissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!