Szakmai önéletrajz: Klinghammer István


1941. augusztus 10-én Budapesten születtem.
1965-ben középiskolai tanári (földrajz biológia),
1966-ban térképész diplomát szereztem.
1967-ben védtem meg egyetemi doktori disszertációmat (dr.univ.),
1978-ban kandidátusi értekezésemet (phD.),
1992-ben akadémiai doktori értekezésemet (Dr.science).
1994-ben egyetemi habilitációt tettem.
1967 óta vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszékének oktatója,
1987-ben kaptam a Térképtudományi Tanszéken tanszékvezetõi megbizatást.

Oktatási tevékenységem a térképészet csaknem valamennyi területére kiterjedt, de szakmai munkám legfontosabb iránya a tematikus térképészet.
Irányításommal 76 diplomamunka és 14 egyetemi doktori disszertáció készült és 8 aspiráns munkáját vezettem.
Eredményeimet közel 70 publikációban és 8 szakkönyvben illetve szakkönyvrészletben tettem közzé és 5 szakatlaszt, valamint 9 térképet szerkesztettem.

1974 óta vagyok a Nemzetközi Térképészeti Társulásban (ICA) hazánk képviselője 1980-tól a térképészképzés és továbbképzés (CET) bizottságban működöm.

Tagja vagyok az MTA X. osztály földrajzi bizottságának, az FM Földügyi és Térképészeti és Távérzékelési kutatási és fejlesztési kollégiumának, a BME Geodéziai és Geoinformatikai habilitációs bizottságának, elnöke a Magyar Földrajzi Társaság Térképészeti szakosztályának és Lázár deák térképészeti alapítványnak.

1990-ben a magyar térképészet legnagyobb szakmai díját, a Lázár deák érmet kaptam meg.
1993-ban Magyarország Ivóvízbázis Atlaszáért Természettudományi díjat kaptam, és a Ráckevei üdülõkörzet környezeti atlaszáért Környezetünkért kormánykitüntetésben részesültem.
1997-ben Akadémiai Díjat kaptam.

1983-1989 és 1991-1994 között a Kar dékánhelyetteseként,
1989-1990 ben dékánként tevékenykedtem.
1993 óta az Egyetemi Tanács tagja vagyok.
1997. V. óta rektorhelyettesnek választottak.Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!