Takács József

Takács

(1901-1986)


1901. január 28-án Sóskúton született. Középiskolai tanulmányait Budapesten a Rippl-Rónai utcai főreáliskolában végezte, 1918-ban érettsé­gizett. A Műegyetem Általános Mérnöki Karára iratkozott be. A műegyetemi térképoktatás nem elégítette ki az ez irányú érdeklődését, ezért a mérnöki tanulmányait abbahagyta. Ezt követően - Rédey István segítségével - a kato­nai térképészet kartográfiai csoportjához került.
Az intézetben lehetősége nyílt arra, hogy a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán földrajzból és két mellék­tárgyból folytassa a térképtudományhoz most már közelebb álló tanul­mányait. Itt szoros szakmai kapcsolatba került Cholnoky Jenővel, akkori tanárával, és ez a nyugalomba vonulásáig tartott.
A Térképészeti Intézetben topográfiai tanfolyamon és felmérésben vett részt, de inkább a katonaföldrajzi osztály munkálatai foglalkoztatták. 1931- ben fejezte be tudományegyetemi tanulmányait, és még ebben az évben a „Görögország földrajzi nevei” témakörben doktorátust szerzett. 1944-ig tevékenykedett az intézetben. Hadifogságból 1945-ben tért haza, 1946-ban nyugállományba helyezték.
1950-től részt vett iskolák számára készített Földrajzi Térkép füzetek és fali térképek szerkesztésében. Még ebben az évben az Országos Föld­méréstani Intézetbe került, majd az ÁFTH által létrehozott Geodéziai és Kartográfiai Intézetben 1952-ben hozzákezdtek az új magyar kartográfia megszervezéséhez. Az 1954-ben alapított Kartográfiai Vállalat főmérnöke lett, de hamarosan lemondott erről a beosztásáról. Főszerkesztőként dolgozott tovább az intézetben, és a tudományos munkát is irányíthatta. 1961-től nyugdíjasként is tovább folytatta mind a földrajzi nevekkel kapcsolatos, mind pedig a térképszerkesztői tevékenységét.
A kartográfia területén számos szakcikke, térkép- és atlasztervezési munkája jelent meg. Több szakmai testületnek volt alapítója és tagja. 1958- ban Lázár deák emlékéremmel tüntették ki.nyíl Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdõlapjára!