Doktorandusz hallgatók
PhD students
(1997-2000)

bp200b.jpg - 4.6 K Bognár Péter

Doktori téma / Topic: Távérzékelt adatokon alapuló termésbecslési eljárás kifejlesztése, hozamtérkép készítése különbözõ haszonnövények esetén
Developing a crop yield forecasting method based on remotelly sensed data
Témavezetõ / Consultant: Ferencz Csaba

Bódis Gábor

Doktori téma / Topic: A tematikus kartográfia és a turizmus kapcsolata
The link between thematical cartography and tourism
Témavezetõ / Consultant: Klinghammer István

Faragó Imre

Doktori téma / Topic: A magyar földrajzi nevek rendszerezése
Systematization of Hungarian geographic names
Témavezetõ / Consultant: Márton Mátyás

Hutyán Róbert

Doktori téma / Topic: Térinformatikai alapú környezeti metaadatbázis szervezésének és létrehozásának elméleti és gyakorlati lépései
Theoretical and practical steps the organization and creation of GIS based environment metadatabase
Témavezetõ / Consultant: Klinghammer István

Kovács Béla

Doktori téma / Topic: A mûholdas helymeghatározási rendszerrel (GPS) történõ mérések és navigációs feladatok esetén a meglévõ térképekre történõ transzformációk alkalmával fellépõ mérési, konvertálási hibák és azok kiküszöbölése
Error corrections and troubleshotings in GPS measures (standard navigation, vehicle positioning, etc.) during transformations, translatings and visualizations on existing maps
Témavezetõ / Consultant: Györffy János

Kovács Zsolt

Doktori téma / Topic: Térképészet az Interneten
Cartography on Internet
Témavezetõ / Consultant: Török Zsolt

Pásztor Szilárd

Doktori téma / Topic: Műholdfelvételek domborzati korrekciójához alkalmas fényterjedési modell kifejlesztése
Témavezetõ / Consultant: Ferencz Csaba

Petrik Ottó

Doktori téma / Topic: Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokba / Integrating microwave remote sensing data into surface investigations
Témavezetõ / Consultant: Ferencz Csaba

Jesús Reyes

Doktori téma / Topic: A 6-18 éves tanulók részére oktatandó térképészeti vonatkozású tananyag kiegészítése
Complementation of teaching materials relationed with the Cartography for students between 6 and 18 years
Témavezetõ / Consultant: Török ZsoltVissza a doktoranduszok kezdõoldalára!
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdõlapjára!