Diplomamunka-téma javaslatok
a térképész mesterszakos hallgatók számára

A téma címe
Javasló
Javasolt témavezető
Hidegháborús hatások a magyar térképészetben: Budapest várostérképek torzításai Zentai László
2019. január
Zentai László
Hidegháborús hatások a magyar térképészetben: turistatérképek torzításai Zentai László
2019. január
Zentai László
Térképtörténet és térinformatika: egy választott régi térkép teljes tartalmának történeti és térinformatikai feldolgozása, a térképen megjelenő tartalom kereshető adatbázisba rendezése. Hangsúlyos a végeredmény korszerű megjelenítése is. Irás Krisztina
2017. január
 
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Márton Mátyás
Földtani, geomorfológiai térképek popularizálása
Feladat: a szaktérképek nem szakmai közönség számára történo átdolgozása szabadon megválasztott területrol létezo térkép alapján.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangtérképek szerkesztése új felmérések adataiból
Feladat: adott barlangra vonatkozó alapanyagok és felmérési adatok feldolgozása (esetleg részvétel a
felmérésben).
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangjáratok volumetrikus modellezése
Feladat: meglévo barlangtérkép adatainak feldolgozása és a térfogati modell eloállítása
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Felületmodellek optimális rácsponttávolságának meghatározása szabálytalan elrendezésu kontrollpontok esetén
Feladat: mintaterület adatai alapján végzett módszertani elemzés és felületmodellezés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Szerkezetföldtani térképek objektum-orientált elemzési módszerei
Feladat:konkrét térkép feldolgozása és automatikus generalizálása, illetve a generalizálási módszer fejlesztése.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) részvétele a hazai és a nemzetközi szak- és általános atlaszkiadásban
Számos hazai szakatlasz elkészítésében volt közreműködő fél a Kartográfiai Vállalat (pl. MÁFI: A Kis-Alföld atlasza - 1 : 200 000), illetve részt vett nagy nemzetközi (pl. Rand McNally and Co.: The International Atlas; WMO-UNESCO-Cartographia: ) és külországbeli (pl. Atlas International Larousse) atlaszkiadások előkészítésében, megvalósításában is. A különböző típusba sorolható atlaszok tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) iskolai atlaszai
A vállalat egyik államilag előírt feladata volt a közoktatás (az általános és középiskolák) földrajzi és történelmi atlaszokkal való ellátása. Vizsgálandó, milyen atlasz(sorozat)ok kiadásával, hogyan tett eleget a cég az állami feladatnak

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) iskolai falitérképei
A vállalat egyik államilag előírt feladata volt a közoktatás (az általános és középiskolák) földrajzi és történelmi falitérképekkel való ellátása. Vizsgálandó, milyen kiadványokkal, hogyan tett eleget a cég az állami feladatnak

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) autótérképei
A vállalat az autótérképek több generációját adta ki az évek során. Ezek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) várostérképei
A vállalat a várostérképek több generációját adta ki az évek során. Közöttük több tucat sorozatszerűen külföldi kiadó(k) számára (is) készült. Ezek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) országtérképei
A vállalat az országtérképek sorát jelentette meg az évek folyamán. Közülük többet külföldi kiadó(k) is megvásároltak és forgalmaztak. Néhány közülük ehhez illeszkedően sajátos jelkulccsal készült. Az országtérképek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás
Egy terület etnikai (vagy vallási) adottságainak kartográfiai bemutatása
A hallgató választja meg a bemutatni kívánt területet a témavezetővel egyeztetve. Feladatok: a hallgató által kiválasztott területről
készült etnikai térképek rövid bemutatása és vizsgálata, a terület kartográfiai feldolgozása (szükséges térképi és tematikus alapanyagok gyűjtése, GIS adatbázis létrehozása), végül a hallgató által elemzett és kiválasztott tematikus módszerrel nyomdai sokszorosításra alkalmas végtermék előállítása.
2012. február Agárdi Norbert
A pontszórásos tematikus módszer széleskörű vizsgálata
A fő tematikus módszerek rövid bemutatásával a hallgató elemzi a pontmódszer előnyeit és hátrányait, a hallgató bemutatja a pontmódszer történeti fejlődését, összehasonlítja a hagyományos és a GIS programokkal készült pontszórásos térképeket, a hallgató elemzi az alternatív pontmódszereket, végül a témavezető segítségével kísérletet tesz a GIS programok által felajánlott pontszórás megjavítására programozás segítségével.
2012. február Agárdi Norbert
Ismeretlen eredetű térképek tematikus feldolgozása és rendszerezése
Részben ismeretlen eredetű térképek (százas nagyságrendben) tematikus feldolgozása és rendszerezése.
2011. november Mészáros János
Néprajzi térképek kartográfiai elemzése
Jeney János diplomamunkája kapcsán készült egy gyűjtés az 1867-1938 között készített magyar népességtérképekről. Ezek egy honlapra lettek összesítve. A honlap a demogmap.elte.hu cím alatt üzemel. A honlapon német és magyar nyelvterületen készült térképek vannak, amelyek közül soknak az elemzése még nem készült el a magyar térképtörténet számára. A diplomamunka célja ilyen elemzések készítése. A kartográfiai elemezés kereteiben összehasonlító elemzést is lehet készíteni magyar és német nyelvterületen készült térképekről. Néhány mintaelemzés Jeney Jánosnál található.
Jeney János
2011. szeptember
Máton Mátyás-Jeney János