Diplomamunka-téma javaslatok
a térképész mesterszakos hallgatók számára

A téma címe
Javasló
Javasolt témavezető

Modern megoldások a térképészeti alapismeretek oktatására (vagy a térképhasználatra) az alap- és középfokú oktatásban
Milyen típusú megoldásokat tudunk alkalmazni? Webes megoldások? Mobil eszközökhöz tervezettek? Mely tantárgyakban a Földrajzhoz kötődő tantárgyakon kívül? Példák kidolgozása, lehetséges tesztelése.

Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Javaslatok a webes térképszolgáltatások használatára általános és középiskolákban.
Mikor és hogyan alkalmazhatók? A webes térképszolgáltatások alkalmazásával megoldható feladatok, szerepe segédeszközként a tanárok kezében.
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Térképek szerkesztése vakok és gyengénlátók részére: hagyományos és/vagy digitális megoldások vizsgálata, fejlesztése
Előzetes kutatás a nemzetközi tapasztalatokról, a más országokban alkalmazott megoldásokról. Hogyan lehet őket átvenni és adaptálni a magyar körülményekhez? Térképsorozat készítése egy kiválasztott témakörből, lehetséges tesztelése.
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
A mobil eszközökkel használható iskolai atlaszok alapelvei: szerkesztés, tervezés, fejlesztés és tesztelés
Nemzetközi kutatások és tapasztalatok ebben a témában. Különbségek a mobil és egyéb típusú (pl. CD-n vagy DVD-n terjesztett) iskolai atlaszok között. Példák készítése.
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes

A generalizálás automatizálásának története
A számítógépek megjelenésével felmerült az igény a térképszerkesztés területén bizonyos folyamatok, így a generalizálás egyes lépéseinek automatizálására, algoritmusok kidolgozására. A dolgozat célja, hogy áttekintést adjon az egyes térképi elemek, vektoros vagy raszteres adattípusok automatizált generalizásáról, az alkalmazott algoritmusok fejlődéséről.  A dolgozatban ki lehet térni a magyar automatizálási törekvésekre is, valamint a jelenleg használt szoftverekben lévő beépített generalizálási funkciókra. A témakörben főleg angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, ezért középfokú nyelvismeret ajánlott. A téma a terjedelme miatt korlátozható bizonyos térképi elemek/rétegek generalizálásának vizsgálatára.

Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna

Webes összehasonlító névrajzi kereső kialakítása glóbuszokhoz/ térképekhez
A munka célja létrehozni egy olyan webes kereső és megjelenítő weboldalt, amelyen különböző glóbuszok névrajzát lehet megjeleníteni, és vizsgálni az egyes nevek időbeli változását.

Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna

Bővített névrajzi kereső készítése a Perczel-glóbuszhoz
A korábbi névrajzi kereső bővítése új nevekkel, valamint új a megjelenítő felület készítése

Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna, Márton Mátyás
Hiperspektrális képalkotás a terepi adatgyűjtésben
A hiperspektrális képalkotás bemutatása, terepi lehetőségeinek, alkalmazási területeinek leírása. Önálló mérések végzése, elemzése és kiértékelése.
Jung András
2020. szeptember
Jung András
Spektrális könyvtárak a talaj- és növényvizsgálatokban
Saját mérések alapján spektrális könyvtár megtervezése, létrehozása és felhasználása tanszéki kutatási célokra.
Jung András
2020. szeptember
Jung András
Növényi vízstressz/vízellátottság vizsgálata termális szenzorokkal illetve műholdas távérzékeléssel Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Szabályozható növénytermesztési LED panelek vezérléstechnikájának fejlesztése (Tungsram Research LED panellel) Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
UAV multispektrális kamerával elvégezhető vizsgálatok elemzése
(a vizsgálat terepe változtatható: környezetvizsgálat, városi környezet, növényzetvizsgálat)/ összevetése (2 kamera használatának bemutatása, és eredményeinek összevetése)
Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
3 dimenziós és radar távérzékelés a növényzet vizsgálatokban/épületmodellezésben/műszaki monitoringban Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Szennyeződés terjedési modellek/ Növénybetegségek előrejelzésére használható távérzékelési megoldások Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Épületenergetika/Megújuló rendszerek termális szenzorokkal történő monitoringja Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Permetező drónok jelenlegi helyzete és hazai fejlesztései Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Inspire megfelelés
Az Európai Unió Inspire direktívájának vizsgálata: hogyan áll Magyarország és egy kiválasztott másik ország a direktíva implementálásával?
Zentai László
2019. szeptember
Zentai László
Térképtörténet és térinformatika: egy választott régi térkép teljes tartalmának történeti és térinformatikai feldolgozása, a térképen megjelenő tartalom kereshető adatbázisba rendezése. Hangsúlyos a végeredmény korszerű megjelenítése is. Irás Krisztina
2019. szeptember
Irás Krisztina
Hidegháborús hatások a magyar térképészetben: Budapest várostérképek torzításai Zentai László
2019. január
Zentai László
Hidegháborús hatások a magyar térképészetben: turistatérképek torzításai Zentai László
2019. január
Zentai László
Térképtörténet és térinformatika: egy választott régi térkép teljes tartalmának történeti és térinformatikai feldolgozása, a térképen megjelenő tartalom kereshető adatbázisba rendezése. Hangsúlyos a végeredmény korszerű megjelenítése is. Irás Krisztina
2017. január
 
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Márton Mátyás
Földtani, geomorfológiai térképek popularizálása
Feladat: a szaktérképek nem szakmai közönség számára történo átdolgozása szabadon megválasztott területrol létezo térkép alapján.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangtérképek szerkesztése új felmérések adataiból
Feladat: adott barlangra vonatkozó alapanyagok és felmérési adatok feldolgozása (esetleg részvétel a
felmérésben).
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangjáratok volumetrikus modellezése
Feladat: meglévo barlangtérkép adatainak feldolgozása és a térfogati modell eloállítása
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Felületmodellek optimális rácsponttávolságának meghatározása szabálytalan elrendezésu kontrollpontok esetén
Feladat: mintaterület adatai alapján végzett módszertani elemzés és felületmodellezés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Szerkezetföldtani térképek objektum-orientált elemzési módszerei
Feladat:konkrét térkép feldolgozása és automatikus generalizálása, illetve a generalizálási módszer fejlesztése.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Budapest tömegközlekedése az elmúlt x évben webtérképen
A feladat:
- geoadatbázis létrehozása a különféle busz-, villamos-, stb. járatok nyomvonaláról a különböző időszakokban.
- a korabeli utcahálózat térképének elkészítése több időpontra
- olyan weboldal készítése, ahol a fenti adatok felhasználásával bármely
kiválasztott időpontra megtekinthető az akkor aktuális tömegközlekedési helyzet.
Juhász Péter / Gede Mátyás
2011. április
Juhász Péter / Gede Mátyás