Szakdolgozat-téma javaslatok
a földtudományi alapszakos képzés térképész szakirányát választó hallgatók számára

Alapszakos hallgatóknak
A téma címe
Javasló
Javasolt témavezető

Az ELTE intézményrendszerének időbeli változásai térképen ábrázolva

Zentai László
2019. január
Zentai László
Térképek és a környezet: környezeti változások hátterének és lefolyásának ismertetése a változásokat megfelelően szemléltető térképi anyag felhasználásával. Térképanimációval. Irás Krisztina
2017. január
 
Térképek és az irodalom: irodalmi művekben szereplő útleírások, események (lehetséges) korabeli térképi forrásai. Ismertetni kell a művet és a tárgyalt térvonatkozással rendelkező szakaszt, valamint azokat a mű keletkezésének idejéből származó térképi anyagokat, amelyeken az említett helyek, útvonalak, stb. megtalálhatók és követhetők. Térképanimációval. Irás Krisztina
2017. január
 
Térképek és a sport: a térképek felhasználásának lehetőségei különféle sporttevékenységekben, a sport-specifikus térképi tartalom elemzése, saját térkép megtervezése a megismert összefüggések alapján. A dolgozat témája lehet egy sportág térképeinek feldolgozása vagy egy sportágcsoport térképeinek összehasonlítása. Adatbázis-építés. Irás Krisztina
2017. január
 
Raszteres topográfiai térképek adatbázisba rendezése
Az internetről raszteres formátumban letölthető topográfiai térképek rendszerezése, metaadatokkal történő ellátása (szelvény áttekintő készítése)
Zentai László
2016. december
Zentai László
Szintvonalas domborzatábrázolás időbeli változása állami topográfiai térképeken
Egy kiválasztott hazai terület topográfiai térképeinek vizsgálaza a domborzatábrázolás szempontjából.
Zentai László
2016. december
Zentai László
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Márton Mátyás
Webes összehasonlító névrajzi kereső kialakítása glóbuszokhoz/ térképekhez
A munka célja létrehozni egy olyan webes kereső és megjelenítő weboldalt, amelyen különböző glóbuszok névrajzát lehet megjeleníteni, és vizsgálni az egyes nevek időbeli változását.
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Ungvári Zsuzsanna
A generalizálás automatizálásának története
A számítógépek megjelenésével felmerült az igény a térképszerkesztés területén bizonyos folyamatok, így a generalizálás egyes lépéseinek automatizálására, algoritmusok kidolgozására.
A dolgozat célja, hogy áttekintést adjon az egyes térképi elemek, vektoros vagy raszteres adattípusok automatizált generalizásáról, az alkalmazott algoritmusok fejlődéséről.  A dolgozatban ki lehet térni a magyar automatizálási törekvésekre is, valamint a jelenleg használt szoftverekben lévő beépített generalizálási funkciókra.
A témakörben főleg angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, ezért középfokú nyelvismeret ajánlott. A téma a terjedelme miatt korlátozható bizonyos térképi elemek/rétegek generalizálásának vizsgálatára.
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Ungvári Zsuzsanna
Poligonok topológia megőrző generalizálása
A dolgozatban be kell mutatni, milyen algoritmusok léteznek felületek egyszerűsítésére, és miért fontos ezek közül azok alkalmazása, ahol az egyszerűsítés során nem sérül a topológia. A dolgozat mellé készítendő egy program, amelyen a jelölt bemutatja a gyakorlati megvalósítást. A készített
program összehasonlítása meglévő szoftverekbe beépített topológia megőrző polygon egyszerűsítéssel.
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Ungvári Zsuzsanna
19. sz-i kataszteri térképek magassági adatainak feldolgozása
Feladat: levéltári dokumentáció feldolgozása, modellezése (esetleg mai adatokkal történo összehasonlítása).
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földrengéstérképek
Feladat: jelkulcs, méretarány, vetület elemzése térképeken. Javasolt módszer: analóg és interaktív megjelenítés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földtani metszetek szerkesztésének kartográfiai és geoinformatikai vonatkozásai
Feladat: konkrét terület alapján végzett szerkesztés, adatbázis építés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földtani, geomorfológiai térképek popularizálása
Feladat: a szaktérképek nem szakmai közönség számára történo átdolgozása szabadon megválasztott területrol létezo térkép alapján.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Takács József munkássága és hagyatékénak feldolgozása
Takács József, Lázár Deák Emlékéremmel kitüntetett kartográfus, 1959 és 1969 között a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Kartográfiai Szakosztályának vezetője volt. 1986-ban bekövetkezett halála után a térképekből és kartográfiai szakkönyvekből álló gyűjteménye a Térképtudományi Tanszékre került.
A szakdolgozat elkészítése során elvégzendő feladat: Takács József munkásságának összefoglalása, szakmai hagyatékának áttekintése és katalogizálása.
Irás Krisztina
2011. november
Irás Krisztina
A hazai számítógépes kartográfia történetének feldolgozása
Egy konkrét részterület (pl. várostérképek, turistatérképek, állami topográfiai térképek, szoftverhasználat) áttekintése feldolgozása hazai szakirodalom, illetve személyes interjúk alapján
Zentai László
2010. szeptember
Zentai László