Kállai Attila: Topográfia
(egyetemi jegyzet)

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

Térképészeti és katonaföldrajzi tanszék


TARTALOMJEGYZÉK

TOPOGRÁFIAI ALAPISMERETEK
TOPOGRÁFIAI ALAPISMERETEK 5
A TOPOGRÁFIA FELADATA
ÉS KAPCSOLATA MÁS TUDOMÁNYÁGAKKAL 7
TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK 9
A térképek osztályozása és felhasználása 9
Geomatematikai alapok 14
A topográfiai térképek szelvényezése és tartalma 23
A topográfiai térképek vizsgálata 40

GEOMORFOLÓGIAI ALAPISMERETEK
A FÖLD KIALAKULÁSA ÉS ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE 55
A FÖLD ARCULATÁNAK KIALAKULÁSA 61
Endogén formák kialakulása 61
Exogén formák kialakulása 64
A felszín formagazdagsága 71
MAGYARORSZÁG GEOMORFOLÓGIÁJA 75

DOMBORZATTAN
DOMBORZATÁBRÁZOLÁSI MÓDSZEREK 90
A domborzatábrázolások történeti fejlődése 90
Domborzatábrázolás geometriai alapokon 93
Szemléletes domborzatábrázolás 101
A DOMBORZAT MEGHATÁROZÓ ELEMEI 109
A lejtők fajtái és főbb elemei 110
A lejtők különleges elemei 113
Az idomvonalak vázlata és készítésének szabályai 117
ÖSSZETETT DOMBORZATI IDOMOK ÁBRÁZOLÁSA 118
Vízgyűjtő domborzati idomok 119
Vízválasztó domborzati idomok 125
Részletidomok 130
AZ ÖSSZEFÜGGŐ DOMBORZATÁBRÁZOLÁS SZABÁLYAI 134
A TEREP DIGITÁLIS MODELLEZÉSE 137
A digitális domborzatmodellek típusai és ismérvei 138
Interpolációs eljárások 144
Digitális terepmodellek létrehozása 145
Működő alkalmazások és a végrehajtható feladatok 148
DOMBORZATI VISZONYOK HATÁSA
A KATONAI TEVÉKENYSÉGEKRE 150
Tájékozódás 151
Megfigyelés, álcázás 152
Közlekedés 156
Harcászat, hadművelet 157

KLASSZIKUS TOPOGRÁFIAI FELMÉRÉSEK
GRAFIKUS FELMÉRÉSI ELJÁRÁSOK 164
A grafikus felmérés eszközei 165
A síkrajz elemeinek meghatározása 171
A felmérési munkák előkészítése 184
A terep felmérése 189
Tisztázati rajzok készítése 191
KLASSZIKUS MAGASSÁGMEGHATÁROZÁSOK 192
A magasságmeghatározások alapjai 192
Magasságmeghatározási eljárások 194

KORSZERŰ TOPOGRÁFIAI FELMÉRÉSEK
NUMERIKUS FELMÉRÉSI ELJÁRÁSOK 211
A numerikus felmérés eszközei 211
A numerikus felmérés végrehajtása 215
A TÁVÉRZÉKELÉS TOPOGRÁFIAI ALKALMAZÁSA 216
Távérzékelési dokumentumok topográfiai felhasználásra 217
Távérzékelési adatok analóg kiértékelése 221
Fototopográfiai felmérési eljárások 224
TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK FELÚJÍTÁSA 228
A térképek felújításának általános alapjai 228
A topográfiai térképek felújításának technológiája 229
KORSZERŰ TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK 232
Digitális topográfiai adatbázisok 233
Új lehetőségek a topográfiai térképezésben 237

IRODALOMJEGYZÉK 243


A teljes anyag letöltése egy tömörített állományban (6 MB)
Az egyes fejezetek Word állományban letölthetők a tartalomjegyzékben lévő hivatkozásokkal