Előszó

Az itt látható Kis magyar térképtörténet című alkotást, mint diplomamunkát készítettem el a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának V. éves térképész szakos hallgatójaként.
A feldolgozott téma aktualitását az adta, hogy a Millecentenárium évében végzek várhatóan az egyetemen. A térképtörténet, a régi térképek, és egyáltalán a tudománytörténet már régóta érdekeltek. Ráadásul a Térképtörténet nevű tárgyat is az utóbbi félévekben hallgattam, úgyhogy eléggé naprakész voltam ebben a tárgykörben a szakdolgozati témaválasztás idején. Így nem is találhattam volna megfelelőbbet ennél a régi hagyományokkal foglalkozó, térképészethez közeli, a végleg letelepedett, államot alapító magyar népnek emléket állító, és hazánk területi változásait is bemutató témánál.

A számítógépes világhálózaton megjelenő mű céljául többet is kitűztem. Nyújtson ismereteket a világ minden része számára Magyarország – illetve a Honfoglalás előtt még a Kárpát-medence – területének korabeli térképi ábrázolásairól, ezáltal rólunk, magyarokról. Foglalja össze az egyetemes térképtörténet legfontosabb fejezeteit az ókori görögöktől a XVI. század végéig, “magyar” aspektusból, tájékoztasson a magyar térképészet kezdeteiről. Adjon betekintést a térképkészítés művészetébe. Ez esélyt teremt más területekkel való együttműködésre is, és még szélesebb körben elismertté teheti a kartográfia tudományát. Remélem, munkám az egyetem valamely földtudomány szakára járó hallgatóinak is jelent majd némi segítséget tanulmányaik során. Ha viszont csak néhány emberrel szeretteti meg a harmóniát sugárzó külsejükkel esztétikai élményt adó térképi alkotásokat, én már akkor is elégedett leszek.

Előrebocsájtom, hogy a mű nem teljes, csak az általam legfontosabbnak vélt fejezeteket tartalmazza. Szakdolgozatom csak egy példa az Internet alkalmazásainak lehetőségeire.

A XVIII. század magyar térképészetét évfolyamtársam, Braun Sándor dolgozta fel – ugyancsak diplomamunkaként – multimédiás környezetben.

Tervezem, hogy elkészítek hálózati megjelenítésben – posztgraduális képzés keretében – egy egyetemes térképtörténetet – diplomamunkám továbbfejlesztéseként – angol nyelven is.

A kor és típus szerinti felbontáson kívül készítettem munkámhoz egy névmutatót a gyors keresés segítésére, valamint egy érdekességeket bemutató részt is. A Köszönet című fejezetben olvasható azok neve akik segítségemre voltak a munka során. Javaslom, hogy olvassa el a Használati utasítást a könnyebb tájékozás érdekében.

Kellemes időtöltést kívánok!

A szerző

Vissza a kezdőlapra!