Nevek

Már az is nehézséget okozott, hogy a város melyik nevét tegyük az első helyre. Mi úgy döntöttünk, hogy a magyar név az első, de rögtön utána következik az idegen név. Ezt azzal magyarázzuk, hogy ez az adatbázis elsősorban magyar felhasználóknak készült, és ők a magyar nevet keresik először.
A Magyarországon kívül eső magyar nevek az adott országban nem mindig hivatalosak. Szlovákiában azokban a városokban, ahol 20% felett van a magyarság aránya, és a város nem történelmi személyről kapta a nevét (Štúrovo), ott hivatalosan is használható a magyar név. Kárpátalján és Szlovéniában a magyarlakta településeken hivatalos a magyar név. Romániában csak Hargita és Kovászna megyékben megengedett a magyar név. Horvátországban és Jugoszláviában nem használhatók a magyar nevek, de itt a háború miatt a viszonyok még nem rendezettek. Dolgozatunkban megpróbáltuk feltüntetni mind a hivatalos, mind a nemhivatalos neveket is.
Itt kell említést tennünk a névterület-nyelvterület problémájáról, mivel olyan városok magyar neveit is feltüntettük, ahol a magyar lakosság száma elenyésző vagy egyáltalán meg sem található.
Míg a nyelvterület az adott nyelvű népesség lakóterületét jelenti, a névterület az adott nyelvterületen kívül eső, de az adott név nyelvén megnevezett távolabbi helyeket is magában foglalja. Az egymást átfedő névterületek lehatárolása csak nagy vonalakban lehetséges. A tartományoknak, jelentős városoknak akár kontinensszerte vagy azon túl is meglehet az adott nyelvű névalakja, sőt bizonyos típusú neveknél (pl. tengernevek) a névterület globális méreteket ölt. A névterület fogalmába esetleg az egzotikus nyelvek (arab, kínai, indiai) adott nyelvű átiratait is beleérthetjük.
A Kárpát-régió névterületeit az adott nyelvű névalakok tömeges és szórványos előfordulása alapján jellemezhetjük. A tömeges névanyag az adott nyelvű népesség mai vagy múltbeli tömeges lakóhelyére s annak szomszédságára összpontosul. A szórványos névanyag jelentősebb tájak, természeti objektumok, városok, történeti helyszínek és nemzetiségi szórványtelepülések szűkebb-tágabb körére terjed ki.
4bal.gif - 1.0 K 4fel.gif - 1.0 K 4jobb.gif - 1.0 K


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőoldalára!