Csemez Gábor
Az üzleti térinformatika alapjai
(szakdolgozat)


ELTE Informatika tanári levelező szak
konzulens: Zentai László


TARTALOMJEGYZÉK - a teljes dolgozat letöltése PDF formátumban (2,2 MB)

ÁBRAJEGYZÉK 4
TÁBLÁZATJEGYZÉK 5
BEVEZETÉS 6
1. ÜZLETI TÉRINFORMATIKA 8
1.1. VONZÁSKÖRZETEK LEHATÁROLÁSA 12
1.1.1. Településen belüli elemzések 12
1.1.2. Település szintű vonzáskörzetek 13
1.1.3. Kistérségek 15
1.1.4. Távolság 15
2. TÉRKÉPEK 16
3. GEOKÓDOLÁS 23
3.1. A GEOKÓDOLÁS ELMÉLETE 23
3.2. CÍMADATBÁZISOK 24
3.3. GEOKÓDOLÓ ALGORITMUSOK 27
3.3.1. Geokódolás adategyezés vizsgálatával 27
3.3.2. Geokódolás statisztikai módszerekkel történő címtisztítással 28
3.3.3. Geokódolás nyelvi módszerekkel történő címtisztítással 29
3.4. A GEOKÓDOLÁS HATÉKONYSÁGA 30
4. ELEMZÉSEK 35
4.1. ARÁNYÍTOTT SZIMBÓLUMOK MÓDSZERE 36
4.2. DIAGRAMOK MÓDSZERE 37
4.2.1. Kördiagramok módszere 37
4.2.2. Oszlopdiagramok módszere 38
4.3. EGYEDI ÉRTÉKEK SZERINTI SZÍNEZÉS 39
4.4. FOLYAM MODELL 40
4.5. GRID- VAGY HŐTÉRKÉPEK 41
4.6. INTERVALLUMOK SZÍNEZÉSÉNEK MÓDSZERE 42
4.6.1. Egyenlő nagyságú intervallumok 42
4.6.2. Azonos számú objektumok az intervallumokban 43
4.6.3. Egyedi intervallumok létrehozása 43
4.7. PONTSŰRŰSÉG MÓDSZER 45
4.8. TÉRBELI SZINTEK FIGYELEMBE VÉTELE 46
5. TÉRINFORMATIKA MINDENKINEK 50
5.1. ARCEXPLORER 2.0 51
5.1.1. A program képernyőjének felépítése 54
5.1.2. Fontosabb ikonok és menüpontok 54
5.1.3. A program használata 57
5.2. EXCEL MICROSOFT MAP (DATAMAP) 63
5.2.1. Térképi adatbázisok beregisztrálása 66
5.2.2. A térképsablonok használata 67
5.3. MAPINFO PROVIEWER 6.5 70
5.3.1. A program használata 73
6. ADATBÁZISOK 76
6.1. HIVATALOS ADATBÁZISOK 76
6.1.1. Budapest - 4000 digitális térképi adatbázis 76
6.1.2. DSM 2003 magyarországi digitális utcatérképek 77
6.1.3. DTA-50 digitális topográfiai térkép 80
6.1.4. FNT, Magyarország Földrajzinév-tára 82
6.1.5. Magyar Közigazgatási Határok (MKH) 84
6.1.6. OTAB, Országos Térinformatikai Alapadatbázis 85
6.2. A CD MELLÉKLET TARTAMA 88
6.2.1. ArcExplorer térképi adatbázisok 88
6.2.2. Excel MS Map térképi adatbázisok 89
6.2.3. MapInfo ProViewer térképi adatbázisok 91
IRODALOMJEGYZÉK 92
INTERNETES HIVATKOZÁSOK 92
1. MELLÉKLET: KÖZTERÜLET JELLEG ELTÉRÉSEK 93
2. MELLÉKLET: A KSH ÁLTAL TELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI SZINTRE SZOLGÁLTATOTT ADATOK 95