Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


Készült az ELTE Sokszorosítóüzemében
50 példányban
Felelős kiadó: dr. Medzihradszky Kálmán
Felelős vezető: Arató Tamás
ELTE 83311

Lektorálta:
Dr. Stegena Lajos

A kötet szerkesztésében közreműködtek:
ifj. Bartha Lajos, Hidas Gábor, Dr. Tiderle Lajos


REGULY ANTAL ÉSZAK-URAL TÉRKÉPE (1846)
ANTHONY REGULY'S NORTHERN URAL MAP (1846)


Dr.Stegena LajosReguly Antal ( 1819 - 1858 ), a nagy magyar tudós a magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. 1843-46 között, Szentpétervárról kiindulva hároméves kutatóutat tett az Észak-Uralban. Útja során a rokon finnugor népeket tanulmányozta és összegyűjtötte a magyarok legközelebbi rokonainak, a mansik ( vogulok ) és a hantik ( osztjákok ) népköltészetét.
Visszatérve Pétervárra, és bátorítva az ottani társaktól ( Baer, Köppen ), megszerkesztette Észak-Ural Néprajzi és Földrajzi Térképét, amely az 58° - 70° északi szélesség és az 55° - 73° keleti hosszúság közötti területet fogja át ( mintegy 1 millió km2 ). Térképének egy példánya ( 74x110 cm ) fennmaradt a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában; talán egy másik példány is létezik a leningrádi akadémián.
Reguly térképe feltünteti a finnugor és más népek ( vogul, osztják, zürjén (=komi), szamojéd, tatár ) települési területének határait, a mezőgazdaság, legelők, erdők határait, elkülönítve a tűlevelű és lomberdőket. Település-hálózata igen értékes. Mintegy 500 települést ábrázol, az alábbi kategóriákban: kormányzósági városok, körzeti városok, templomos, templom nélküli települések, a rénszarvas-pásztorok kunyhói, vadászkunyhók. Továbbá, a kormányzósági határok mellett feltünteti a bárkák vontató-útjait, az utakat-ösvényeket és Reguly saját útvonalát.
Reguly térképét nagyra becsülték a korabeli orosz tudósok. Ahogy az olvasható a St.Petersburger Zeitung 1847. évi 20. számában: Reguly térképe egy kiterjedt " terra incognita "-t tárt fel az Észak-Ural területén.


Néhány forrásmunka Regulyról:

Reguly Antal hagyományai. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából kiadta: Hunfalvy Pál = A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyve, 1896.
Pápay J.: Reguly Antal emlékezete. Budapest, 1905. ( Újra nyomtatva: Budapest, 1970. )
Kodolányi J.: ifj.Reguly Antal.=Ethnographia. 1959.évi köt.
Kodolányi J.: Antal Reguly. In: Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völkes. Budapest, 1963.
Németh I.: Az ősi szó nyomában...Pozsony-Budapest, 1956.


REGULY ANTAL ÉSZAK-URAL TÉRKÉPE (1846)

Készült a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában levő eredeti alapján


KIADJA:

ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
DEPARTMENT OF CARTOGRAPHY ROLAND EÖTVÖS UNIVERSITY, BUDAPEST


Felelős kiadó: Dr. Stegena Lajos
A reprodukciós felvételeket a Kartográfiai Vállalat készítette
Sokszorosította: a Magyar Állami Földtani Intézet nyomdája, 1000 példányban
Felelős vezető: Balogh Ernő


V I S S Z A