Térképtudományi Tanulmányok
(Studia Cartologica)


Készült az ELTE Sokszorosítóüzemében
85 példányban
Felelős kiadó: dr. Medzihradszky Kálmán
Felelős vezető: Arató Tamás
ELTE 83312

Lektorálta:
Dr. Stegena Lajos

A kötet szerkesztésében közreműködtek:
Hidas Gábor, dr. Tiderle Lajos

 

A "PARVUS ATLAS HUNGARIAE"-RŐL
ON THE "PARVUS ATLAS HUNGARIAE"

ifj. Bartha Lajos

V I S S Z A